Навигационна пътека

Преодоляване на увреждания чрез обучение на основата на ИКТ

Октомври 2011 г.

Обучение по керамичен дизайн © Barbara Plasonik

Европейски консорциум, воден от словенската компания Ozara, разработи ИКТ решения за предлагане на възможности за обучение в сектора на керамичния дизайн за хора с увредено зрение или слух. Този проект става възможен, благодарение на програмата на ЕС за финансиране "Леонардо да Винчи".

Хората с частично или напълно увреден слух или с частична или пълна загуба на зрение, често пъти изпитват затруднения по отношение на достъпа им до обучения на основата на ИКТ. Един проект за керамичния сектор има за цел да предложи специализирани решения. ACTrain предлага безплатно онлайн обучение по изработване на керамични продукти, предназначено специално за хора със сензорни увреждания. Това се предлага чрез уеб базиран и интерактивен видео материал.

Например, уроците се записват като аудио описания и видеоклипове със субтитри или с превод на езика на глухонемите.

Словенската компания Ozara, която инициира проекта, се обръща към местния клон на Enterprise Europe Network със седалище в Камарата на занаятите и дребния бизнес в Любляна, за помощ в търсене на финансиране.

Мрежата посочва програмата на ЕС "Леонардо да Винчи" като подходяща за Ozara, тъй като тя финансира практически проекти в областта на професионалното образование и обучение. Експертът на мрежата, Лариса Водеб, помага на компанията да намери партньори и да изготви успешно предложение.

Консорциумът включва експерти от Словения, Гърция, Италия и Австрия с познания и опит в сферата на образованието и обучението на хора с увреждания.

Програмата за обучение, която в момента е достъпна на немски, гръцки, италиански и словенски език и на четирите национални езика на глухонемите на партньорите, следва да стане достъпна за хора с увреждания от целия свят чрез всеки един компютър.

Научете повече:

  • See - hear - touch: уебсайт на проектаEnglish
  • Програма "Леонардо да Винчи"English
  • Enterprise Europe NetworkEnglish

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 29/01/2014 | Начало на страницата