Sökväg

"Small Business Act" - nu lägger man in en högre växel

Mars 2011

Högar med dokument

Nu kan italienska entreprenörer starta företag inom ett dygn. Landets myndigheter har infört ett förenklat förfarande som gör att man kan starta företag utan något byråkratiskt krångel. Entreprenörerna behöver bara skicka en elektronisk blankett till bolagsregistret, som skickar vidare blanketten till skattemyndigheten och försäkringskassan efter registreringen.

Den här förbättringen är bara en av många åtgärder som varje medlemsstat har vidtagit sedan kommissionen 2008 lanserade initiativet för att främja små och medelstora företag, " Small Business ActDeutschEnglishfrançais" (småföretagsakten), som ska öka entreprenörskapet, främja tillväxten för små och medelstora företag och förenkla deras tillvaro enligt principen "tänk småskaligt först".

Många framsteg har gjorts sedan småföretagsakten lanserades:

 • Den genomsnittliga tiden och kostnaden för att starta ett företag har i hela EU minskat från tolv dagar och 485 euro till nio dagar och 399 euro mellan 2007 och 2010.
 • Offentliga myndigheter måste nu betala fakturor inom 30 dagar.
 • Det har blivit enklare för små företag att delta i offentliga upphandlingar.
 • EU:s nya center för små och medelstora företag i Kina hjälper dessa företag att få tillträde till landets marknader.
 • Hinder som gör det svårt för småföretag att marknadsföra nya idéer har successivt undanröjts.
 • 100 000 företag har fått stöd från finansieringsinstrument som har gjorts tillgängliga genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

Denna månads översyn av småföretagsaktenDeutschEnglishfrançais visar att även om betydande framsteg har gjorts över hela Europa så kan man gå ännu längre.

De prioriterade områdena för att öka insatserna är bland annat att förbättra tillgången till finansiering, anpassa lagstiftningen till småföretagens behov och maximera marknadsmöjligheterna inom och utanför EU.

Alla framgångshistorier

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 11/02/2014 | Till början