Navigačný riadok

Small Business Act - preradenie na vyššiu rýchlosť

Marec 2011

Stohy spisov

Talianski podnikatelia teraz môžu začať podnikať do 24 hodín. Orgány tejto krajiny zaviedli zjednodušený postup umožňujúci založiť spoločnosť bez zbytočnej byrokracie: podnikateľ musí jedine poslať elektronický formulár do obchodného registra, ktorý ho po registrácii odošle daňovému úradu a orgánom sociálneho zabezpečenia.

Toto zlepšenie je súčasťou radu opatrení, ktoré prijal každý členský štát v nadväznosti na iniciatívu Small Business ActDeutschEnglishfrançais (SBA) zavedenú Európskou komisiou v roku 2008 na podporu podnikania, podporu rastu MSP a zjednodušenie ich života v súlade so zásadou "Najprv myslieť v malom".

Od jej zavedenia sa už dosiahlo viacero úspechov:

 • priemerný čas a náklady na založenie spoločnosti klesli v celej EÚ z 12 dní a 485 € v roku 2007 na deväť dní a 399 € v roku 2010,
 • orgány verejnej správy sú teraz povinné uhrádzať faktúry do 30 dní,
 • uľahčil sa prístup k verejným zákazkám pre malé spoločnosti,
 • nové Centrum EÚ pre MSP v Číne pomáha malým a stredným podnikom s prístupom na trhy tejto krajiny,
 • postupne sa odstraňujú bariéry, ktoré bránia malým podnikom prichádzať na trh s novými nápadmi,
 • 100 000 podnikov využilo finančné nástroje dostupné prostredníctvom programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

Z tohtomesačného preskúmania iniciatívy SBADeutschEnglishfrançais vyplýva, že hoci celá Európa dosiahla významný pokrok, existuje potenciál ako posunúť tento proces ešte ďalej.

K prioritným oblastiam zintenzívnenia úsilia patrí zlepšenie prístupu k financovaniu, prispôsobenie regulácie potrebám malých firiem a maximalizácia trhových príležitosti v rámci EÚ aj mimo nej.

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 11/02/2014 | Na začiatok