Cale de navigare

Small Business Act - o nouă etapă

Martie 2011

Teancuri de dosare

Întreprinzătorii italieni pot acum să înfiinţeze o firmă în 24 de ore. Autorităţile naţionale au introdus o procedură simplificată, care permite crearea unei companii fără dificultăţi birocratice: întreprinzătorii trebuie doar să trimită un formular electronic la Registrul Comerţului, care îl trimite apoi, după înregistrare, la administraţia fiscală şi la serviciile de asigurări sociale.

Această facilitare face parte dintr-o serie de măsuri adoptate de fiecare stat membru ca urmare a Small Business ActDeutschEnglishfrançais (SBA), introdus de Comisia Europeană în 2008 pentru a impulsiona antreprenoriatul, a promova dezvoltarea IMM-urilor şi a le sprijini conform principiului "Think Small First" ("Să ne gândim mai întâi la IMM-uri").

S-au înregistrat deja mai multe realizări de la lansare:

  • durata medie şi costul mediu pentru înfiinţarea unei companii au scăzut în întreaga UE, de la 12 zile şi 485 €, cât erau în 2007, la nouă zile şi 399 € în 2010;
  • autorităţile publice au acum obligaţia de a achita facturile în termen de 30 de zile;
  • a fost facilitat accesul întreprinderilor mici la achiziţiile publice;
  • noul Centru al UE pentru IMM-uri deschis în China facilitează accesul IMM-urilor pe pieţele din această ţară;
  • una câte una, au fost înlăturate barierele care împiedicau comercializarea ideilor noi de către firmele mici;
  • 100 000 de companii au beneficiat de instrumentele financiare puse la dispoziţie prin Programul cadru pentru competitivitate şi inovare (CIP).

Revizuirea SBADeutschEnglishfrançais din această lună arată că, deşi s-au înregistrat într-adevăr realizări semnificative în întreaga Europă, acest proces poate fi dus încă şi mai departe.

Printre zonele prioritare pentru intensificarea eforturilor se numără îmbunătăţirea accesului la finanţare, adaptarea legislaţiei la cerinţele firmelor mici şi maximizarea oportunităţilor de piaţă din interiorul şi din afara UE.

Toate poveștile de succes

Începutul paginii
Ce este un IMM?

Programe cheie pentru antreprenori

  • Deveniţi internaţional cu Enterprise Europe Network
  • Formaţi un viitor antreprenor prin Erasmus for Young Entrepreneurs

Acest site web este gestionat de DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
și finanțat de Programul-cadru pentru Competitivitate și Inovare (PCI).

Ultima actualizare: 11/02/2014 | Începutul paginii