Ścieżka nawigacji

Small Business Act - wzmożenie wysiłków

Marzec 2011

Stosy teczek

Przedsiębiorcy we Włoszech mogą już otworzyć firmę w ciągu 24 godzin. Krajowe władze wprowadziły uproszczoną procedurę umożliwiającą założenie działalności gospodarczej z ominięciem biurokratycznego zamieszania: wystarczy wysłać do Rejestru Podmiotów Gospodarczych elektroniczny formularz, który po dokonaniu rejestracji przesyłany jest do urzędu skarbowego oraz do zakładu ubezpieczeń społecznych.

To ulepszenie jest jednym z wielu kroków podjętych przez każde z państw członkowskich w następstwie wdrożenia programu Small Business ActDeutschEnglishfrançais (SBA), przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 r. w celu pobudzenia przedsiębiorczości, wspierania wzrostu MŚP oraz ułatwienia im funkcjonowania, zgodnie z zasadą "Najpierw myśl na małą skalę".

Od momentu wprowadzenia programu dokonano już wielu osiągnięć:

 • przeciętny czas założenia działalności w krajach UE został skrócony z 12 do 9 dni, natomiast koszt obniżony z 485 do 399 €, a wszystko to na przestrzeni lat 2007-2010;
 • władze publiczne są teraz zobowiązane do realizacji faktur w terminie do 30 dni;
 • małym przedsiębiorstwom ułatwiono udział w zamówieniach publicznych;
 • nowe Europejskie Centrum Przedsiębiorczości w Chinach pomaga MŚP uzyskać dostęp do rynku krajowego;
 • przeszkody uniemożliwiające małym przedsiębiorstwom wprowadzanie na rynek nowych pomysłów są stopniowo znoszone;
 • 100 000 przedsiębiorstw skorzystało z instrumentów finansowych udostępnionych w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

Z przeprowadzonego w tym miesiącu przeglądu programu SBADeutschEnglishfrançais dowiemy się, że choć w całej Europie dokonano istotnych zmian na lepsze, kontynuacja tego procesu pozwoli zrealizować duży potencjał.

Obszary priorytetowe, w których warto zwiększyć wysiłki, obejmują: poprawę dostępu do źródeł finansowania, przystosowanie przepisów do potrzeb małych przedsiębiorstw oraz zmaksymalizowanie możliwości rynkowych wewnątrz UE i poza nią.

Wszystkie historie sukcesu

Początek strony
Czym właściwie jest MŚP?

Aktualności

  Wszystkie aktualnościRSS

  Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

  • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
  • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

  Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

  Ostatnia aktualizacja: 11/02/2014 | Początek strony