Kruimelpad

De Small Business Act schakelt een versnelling hoger

Maart 2011

Stapels documenten

Italiaanse ondernemers kunnen nu binnen 24 uur een zaak opstarten. De autoriteiten van dat land hebben een vereenvoudigde procedure op poten gezet waarmee het mogelijk wordt om een bedrijf op te richten zonder al te veel papierwerk. De ondernemers hoeven immers enkel en alleen een elektronisch formulier op te sturen naar het handelsregister dat het op zijn beurt na de registratie indient bij de belasting- en socialezekerheidsdiensten.

Deze vereenvoudiging maakt deel uit van een reeks maatregelen die toegepast worden door elke lidstaat in het kader van de Small Business ActDeutschEnglishfrançais (SBA). Deze wet werd goedgekeurd door de Europese Commissie in 2008 en is bedoeld om het ondernemerschap te stimuleren, de groei van MKB's/kmo's te bevorderen en de ondernemers het leven eenvoudiger te maken, uitgaande van het principe 'denk eerst klein'.

Er zijn al een aantal resultaten behaald sinds de wet in werking getreden is:

  • de gemiddelde tijdsduur en kostprijs om een onderneming op te richten is in de hele EU gedaald van 12 dagen en € 485 in 2007 naar negen dagen en € 399 in 2010;
  • openbare instanties zijn nu verplicht om facturen binnen 30 dagen te betalen;
  • de toegang tot overheidsopdrachten is verbeterd voor kleine bedrijven;
  • het nieuwe Centrum voor Europese MKB's/kmo's in China helpt MKB's/kmo's aan een betere toegang tot de markten van dat land;
  • de obstakels waardoor kleine ondernemingen hun nieuwe ideeën niet op de markt konden brengen, zijn stelselmatig weggewerkt;
  • 100 000 bedrijven hebben gebruik kunnen maken van de financiële middelen die ter beschikking gesteld werden door het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP).

De herziening van de SBADeutschEnglishfrançais, die deze maand uitgevoerd werd, maakte duidelijk dat, hoewel er aanzienlijke vooruitgang geboekt is in heel Europa, er voldoende potentieel is om de volgende stap te zetten.

Er wordt een versnelling hoger geschakeld voor prioriteitsgebieden als de toegang tot financiering, de aanpassing van de wetgeving aan de noden van kleine bedrijven en het maximaliseren van marktmogelijkheden binnen en buiten de EU.

Alle succesverhalen

Naar boven
Maar wat is een MKB/KMO?

Belangrijkste programma's voor ondernemers

  • Internationaal zakendoen met Enterprise Europe Network
  • Begeleid toekomstige ondernemers met Erasmus for Young Entrepreneurs

Deze website wordt beheerd door het DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
en gefinancierd door het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI).

Laatste bijwerking: 11/02/2014 | Naar boven