Navigācijas ceļš

Small Business Act - aktīva iesāktā turpināšana

2011. gada marts

Kaudzēm dokumentu

Itālijas uzņēmēji tagad var uzsākt uzņēmējdarbību 24 stundu laikā. Valsts varas iestādes ir ieviesušas vienkāršotu kārtību, kas ļauj izveidot uzņēmumu bez birokrātiskām formalitātēm: vienīgais uzņēmēju uzdevums ir nosūtīt elektronisku pieteikuma veidlapu uz Uzņēmumu reģistru, kurš pēc reģistrācijas to iesniedz tālāk nodokļu un sociālās apdrošināšanas iestādēm.

Šis uzlabojums ir daļa no veselas virknes pasākumu, ko katra dalībvalsts pieņēma pēc Small Business ActDeutschEnglishfrançais (SBA) apstiprināšanas, kuru 2008. gadā ieviesa Eiropas Komisija, lai attīstītu uzņēmējdarbību, veicinātu MVU izaugsmi un atvieglotu to dzīvi atbilstoši principam "Vispirms domāt par mazākajiem".

Kopš šī uzlabojuma ieviešanas ir panākti vairāki sasniegumi:

 • uzņēmuma izveidei vidēji patērētā laika un līdzekļu apjoms visā ES ir samazinājies no 12 dienām un EUR 485 2007. gadā līdz deviņām dienām un EUR 399 2010. gadā;
 • valsts iestādēm rēķini tagad ir jāsamaksā 30 dienu laikā;
 • publiskā iepirkuma konkursi ir padarīti vieglāk pieejami mazajiem uzņēmumiem;
 • jaunizveidotais ES MVU centrs Ķīnā palīdz MVU piekļūt šīs valsts tirgum;
 • ir novērsti šķēršļi, kas mazajiem uzņēmumiem traucēja laist tirgū jaunas idejas;
 • 100 000 uzņēmumu ir izmantojuši Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas (CIP) piedāvātos finanšu instrumentus.

Šajā mēnesī notikusī SBA pārskatīšanaDeutschEnglishfrançais liecina, ka, neskatoties uz to, ka visā Eiropā ir notikusi ievērojama virzība uz priekšu, šo procesu vēl ir iespējams turpināt.

Prioritārās jomas, kurām vēl būtu jāvelta uzmanība, ir finansējuma pieejamības uzlabošana, regulējuma pielāgošana mazo uzņēmumu vajadzībām un tirgus iespēju maksimāla palielināšana gan ES teritorijā, gan ārpus tās.

Visi veiksmes stāsti

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 11/02/2014 | Lapas sākums