Naršymo kelias

„Small Business Act“ didina greitį

2011 m. kovas

Krūvos bylų  

Dabar Italijos verslininkai gali įkurti įmonę per 24 valandas. Šalies valdžia nustatė supaprastintą tvarką, leidžiančią steigti įmonę be biurokratinių kliūčių: verslininkams tereikia išsiųsti elektroninę anketą Įmonių registrui, kuris įregistruoja įmonę ir persiunčia šią anketą mokesčių inspekcijai ir socialinio draudimo tarnybai.

Šis patobulinimas yra tik vienas iš daugelio priemonių, kurias priėmė kiekviena valstybė narė, įgyvendindama „Small Business Act“DeutschEnglishfrançais (SBA), kurį 2008 m. patvirtino Europos Komisija, siekdama skatinti verslumą, MVĮ augimą ir supaprastinti procedūras pagal principą „pradėk nuo mažo“.

Nuo šio akto įsigaliojimo pasiekta nemažai laimėjimų, tarp jų:

 • įmonės įsteigimo trukmės ir išlaidų vidurkis visoje ES sutrumpėjo nuo 12 dienų ir 485 eurų 2007 metais iki 9 dienų ir 399 eurų 2010 metais;
 • valstybės įstaigos dabar privalo apmokėti sąskaitas per 30 dienų;
 • mažoms įmonėms sudarytos geresnės sąlygos dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
 • naujasis ES MVĮ centras Kinijoje padeda MVĮ patekti į šios šalies rinką;
 • pamažu naikinamos kliūtys, trukdančioms smulkioms įmonėms parduoti naujas idėjas;
 • finansinėmis priemonėmis pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (CIP) jau pasinaudojo 100 tūkst. įmonių.

Šio mėnesio SBA apžvalgaDeutschEnglishfrançais parodo, kad, nors jau pasiekta nemaža pažanga visoje Europoje, esama galimybių šį procesą dar labiau pastūmėti į priekį.

Šių pastangų stiprinimo prioritetinės sritys apima geresnes galimybes gauti finansavimą, reguliavimo aktų pritaikymą smulkių įmonių poreikiams ir rinkos galimybių plėtrą ES teritorijoje ir už jos ribų.

Visos sėkmės istorijos

Į puslapio pradžią
Tačiau kas yra MVĮ?

Naujienos

  Visos naujienosRSS

  Pagrindinės programos verslininkams

  • Plėskite verslą užsienyje su „Enterprise Europe Network“
  • Ugdykite būsimus verslininkus su „Erasmus for Young Entrepreneurs“

  Šią tinklavietę tvarko Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas,
  ji finansuojama pagal Bendrąją konkurencingumo ir inovacijų programą (CIP).

  Paskutinį kartą atnaujinta: 11/02/2014 | Į puslapio pradžią