Navigatsioonitee

Väikeettevõtlusalgatus "Small Business Act" - jõupingutusi tuleb suurendada

Märts 2011

Kaustade kuhjad

Itaalia ettevõtjad saavad nüüd käivitada firma 24 tunniga. Riigi valitsusasutused on sisse viinud lihtsustatud korra, tehes võimalikuks äriühingu asutamise ilma bürokraatlike sekeldusteta: kõik, mida ettevõtjad tegema peavad, on saata elektrooniline avaldus äriregistrisse, mis pärast registreerimist saadab selle edasi maksu- ja sotsiaalkindlustusametitesse.

See täiustus moodustab osa sammudest, mis kõik liikmesriigid on astunud pärast seda, kui võeti vastu väikeettevõtlusalgatus "Small Business Act" (SBA)DeutschEnglishfrançais, mille algatas Euroopa Komisjon 2008. aastal, et stimuleerida ettevõtlust, edendada VKEde kasvu ja muuta nende elu kergemaks põhimõttel "mõtle esmalt väikestele".

Alates algatuse käivitamisest on juba tehtud rida saavutusi:

 • äriühingu asutamiseks kuluv aeg ja rahasumma on vähenenud üle ELi 12 päevalt ja 485 eurolt (2007. aastal) 9 päeva ja 399 euroni (2010. aastal);
 • riigiasutustel on nüüd kohustus maksta arved 30 päeva jooksul;
 • väikefirmadele on tehtud lihtsamaks ligipääs riigihangetele;
 • uus ELi VKEde keskus Hiinas aitab VKEdel selle riigi turgudele pääseda;
 • väikeettevõtetel uusi ideid turustada takistavaid barjääre on järjest alandatud;
 • konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (CIP) kaudu kättesaadavaks tehtud rahalistest vahenditest on kasu saanud 100 000 ettevõtet.

Sellekuisest väikeettevõtlusalgatuse SBA ülevaatestDeutschEnglishfrançais selgub, et kuigi üle Euroopa on tehtud suuri edusamme, on võimalik seda protsessi veelgi edasi arendada.

Prioriteetsed valdkonnad, kus tuleks rohkem pingutada, hõlmavad rahastamisele ligipääsu parandamist, eeskirjade kohandamist väikefirmade vajadustele ning turuvõimaluste maksimaalset suurendamist nii ELis kui väljaspool seda.

Kõik edulood

Üles
Aga mis see VKE õieti on?

Uudised

  Kõik uudisedRSS

  Põhiprogrammid ettevõtjatele

  • Laienemine piiri taha võrgustiku Enterprise Europe Network abiga
  • Erasmus for Young Entrepreneurs kaudu tulevase ettevõtja juhendamine

  Veebilehte haldab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
  ja seda rahastatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi raames.

  Viimati muudetud: 11/02/2014 | Üles