Cesta

Small Business Act - zvýšení rychlosti

Březen 2011

Hromady složek

Italští podnikatelé si nyní mohou založit podnik do 24 hodin. Italské úřady zavedly zjednodušený postup, aby umožnily založení společnosti bez byrokratických nepříjemností: stačí, když podnikatel pošle elektronický formulář na Obchodní rejstřík, který ho po registraci předá finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení.

Toto zlepšení je součástí řady opatření, která jednotlivé členské státy přijaly na základě dokumentu Small Business ActDeutschEnglishfrançais (SBA), který v roce 2008 zavedla Evropská komise na podporu podnikání, povzbuzení růstu malých a středních podniků a usnadnění jejich života podle zásady "mysli nejdříve v malém".

Od začátku iniciativy bylo již dosaženo řady úspěchů:

  • průměrná doba a náklady na založení společnosti klesly v celé EU z dvanáct dnů a 485 EUR v roce 2007 na devět dnů a 399 EUR v roce 2010,
  • státní orgány musí nyní platit faktury do 30 dnů,
  • byl zjednodušen přístup k veřejným zakázkám pro malé firmy,
  • nové centrum EU pro malé a střední podniky v Číně pomáhá malým a středním podnikům při vstupu na trhy této země,
  • postupně byly odstraněny překážky bránící malým podnikům v uvádění nových nápadů na trh,
  • 100 000 podniků využilo finanční nástroje, které zpřístupnil Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Přezkum SBADeutschEnglishfrançais v tomto měsíci odhaluje, že i když byly v Evropě podniknuty významné kroky vpřed, je zde potenciál pro pokračování tohoto procesu.

K prioritním oblastem pro zintenzivnění úsilí patří zlepšení přístupu k financím, přizpůsobení regulace potřebám malých firem a maximalizace příležitostí na trzích uvnitř i vně Evropské unie.

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 11/02/2014 | Začátek stránky