Навигационна пътека

"Small Business Act" - увеличаване на темпото

Март 2011 г.

Купчини документи

Италианските предприемачи понастоящем могат да стартират бизнес в рамките на 24 часа. Държавните органи са въвели опростена процедура, която дава възможност да се разкрие фирма без бюрократични неудобства: това, което предприемачите трябва да направят е само да изпратят електронен формуляр в Търговския регистър, който го препраща до данъчните и службите за социално осигуряване след извършване на регистрацията.

Това подобрение е само част от серията мерки, приети от всички държави-членки след създаването на "Small Business Act"DeutschEnglishfrançais (SBA), въведен от Европейската комисия през 2008 г., за да стимулира предприемачеството, да насърчи растежа на МСП и да улесни дейността им в съответствие с принципа "Мисли първо за малките!".

Постигнати са редица успехи след стартирането му:

  • в целия ЕС бяха намалени средното време и разходите за разкриване на фирма от 12 дни и 485 евро през 2007 г. до 9 дни и 399 евро през 2010 г.;
  • понастоящем публичните власти са длъжни да плащат фактурите в рамките на 30 дни;
  • улеснен е достъпът на малките фирми до обществените поръчки;
  • новият Европейски център за подпомагане на малките и средни предприятия в Китай съдейства за достъпа на МСП до националните пазари;
  • отстранени са пречките пред малките предприятия да представят новите си идеи на пазара;
  • 100 000 предприятия са се възползвали от финансовите инструменти, предоставени чрез Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP).

Този месечен преглед на SBADeutschEnglishfrançais показва, че въпреки постигнатите значителни резултати в цяла Европа, има възможности за доразвиване на този процес в бъдеще.

Приоритетните области, към които трябва да се насочат усилията, са подобряване на достъпа до финансиране, адаптиране на разпоредбите към нуждите на малките предприятия и максимално увеличаване на възможностите за достъпа им до пазарите на територията и извън ЕС.

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 11/02/2014 | Начало на страницата