Sökväg

Med europeiska mikrolån kan även de minsta företag komma på fötter

Juli 2011

microStart

Enskilda personer eller företag med färre än tio anställda kan få hjälp att komma igång med mikrokrediter från EU. Lokala småföretag i Bryssel kan vända sig till microStart, vare sig det gäller material, logistik eller administration.

microStart är en belgisk mikrolångivare som hjälper belgiska mikroföretagare som inte kan få ekonomiskt stöd från traditionella banker eftersom de inte har tillräckliga tillgångar. microStarts två filialer i Bryssel öppnade tidigare i år och har redan godkänt 30 mikrolån på mellan 1 000 och 10 000 euro. Lånen har använts bland annat för att hjälpa nystartade marknadsförsäljare, små restauranger och nätbutiker.

microStart får stöd från EU:s Progressinstrument för mikrokrediter. I stället för att ge lån direkt till företag eller enskilda, stöder Progressinstrumentet företagare genom officiella organisationer som microStart. Via detta instrument förmedlar Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken lån på upp till 25 000 euro. På detta sätt försöker man hjälpa dem som har begränsad tillgång till den traditionella kreditmarknaden: kvinnliga företagare, unga företagare, företagare som tillhör en minoritet, företagare med en funktionsnedsättning, enmansföretagare osv. I Bryssel har till exempel de flesta som mottagit lån invandrarbakgrund.

Mikrokrediter är ett oerhört viktigt verktyg för att stimulera sysselsättning och tillväxt: 99 % av alla nystartade företag inom EU är mikroföretag eller småföretag. En tredjedel av dessa startas av arbetslösa. Än så länge har fem länder tagit del av de mikrolån som distribueras inom ramen för Progressinstrumentet (Belgien, Bulgarien, Nederländerna, Polen, Rumänien). Förhandlingar pågår med ytterligare två länder (Litauen, Cypern).

Ytterligare information:

Alla framgångshistorier

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 20/02/2014 | Till början