Navigačný riadok

Európske mikropôžičky - ako založiť a rozbehnúť najmenšie podniky

Júl 2011

microStart

Jednotlivci či firmy s menej než 10 zamestnancami môžu zabezpečiť chod svojej činnosti pomocou európskeho mikrofinancovania. Spoločnosť microStart ponúka podporu malým miestnym podnikom v Bruseli, či už ide o pomoc s materiálom, logistikou alebo administratívou.

microStart je belgický poskytovateľ mikroúverov zabezpečujúci pomoc belgickým mikropodnikateľom, ktorí nemôžu získať podporu v rámci tradičného bankového systému v dôsledku nedostatku zdrojov. Od otvorenia dvoch bruselských pobočiek microStart začiatkom tohto roka bolo schválených 30 mikroúverov v hodnote 1 000 až 10 000 eur. Použili sa napríklad na podporu zakladania nových podnikov obchodníkmi pôsobiacimi na trhovisku, otvorenie malých reštaurácií a internetových obchodov.

Spoločnosť microStart čerpá z Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress. Tento nástroj neudeľuje pôžičky priamo firmám alebo jednotlivcom, ale skôr podporuje podnikateľov prostredníctvom oficiálnych orgánov, ako je napríklad aj spoločnosť microStart. Európska komisia a Európsky investičný fond dokážu prostredníctvom tohto nástroja realizovať pôžičky až do výšky 25 000. Cieľom nástroja je pomôcť subjektom s obmedzeným prístupom k tradičnému úverovému trhu: podnikateľkám, mladým podnikateľom, podnikateľom patriacim k menšine, podnikateľom so zdravotným postihnutím, živnostníkom a pod. V prípade Bruselu pochádza napríklad väčšina príjemcov z radov prisťahovalcov.

Mikrofinancovanie má zásadný význam pre zamestnanosť a rast - 99 % začínajúcich podnikov v Európe sú mikropodniky alebo malé podniky, pričom tretinu z nich založili ľudia, ktorí nemali prácu. Mikropôžičky ponúkané v rámci nástroja mikrofinancovania Progress zatiaľ využíva päť krajín (Belgicko, Bulharsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko) a v súčasnosti sa rokuje s ďalšími dvoma krajinami (Litva, Cyprus).

Ďalšie informácie:

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 20/02/2014 | Na začiatok