Ścieżka nawigacji

Europejskie mikropożyczki - sposób na uruchomienie działalności gospodarczej na małą skalę

Lipiec 2011

microStart

Osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 pracowników mogą iść naprzód dzięki pomocy europejskiego mikrofinansowania. W ramach wsparcia materiałowego, logistycznego lub administracyjnego firma microStart oferuje wsparcie lokalnym małym przedsiębiorstwom w Brukseli.

Firma microStart to belgijski mikrokredytodawca oferujący pomoc mikroprzedsiębiorcom z Belgii, którzy nie są w stanie pozyskać wsparcia w ramach tradycyjnego systemu bankowego ze względu na brak zasobów. Wskutek wcześniejszego rozpoczęcia działalności w tym roku dwa oddziały firmy microStart w Brukseli udzieliły 30 mikropożyczek o wartości od 1 tys. do 10 tys. euro. Owe mikropożyczki zostały wykorzystane, na przykład, na wsparcie nowych przedsiębiorstw zakładanych przez handlowców, małe restauracje oraz sklepy internetowe.

microStart korzysta z europejskiego instrumentu finansowego Progress. Zamiast bezpośredniego udzielania pożyczek firmom i osobom indywidualnym, instrument wspiera przedsiębiorców za pośrednictwem oficjalnych podmiotów, takich jak microStart. Za pomocą instrumentu Progress Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny umożliwiają zaciągnięcie pożyczek w kwocie do 20 tys. euro. Instrument ma na celu wsparcie tych osób, które posiadają ograniczony dostęp do konwencjonalnego rynku kredytów: przedsiębiorczym kobietom, młodym przedsiębiorcom, przedsiębiorcom należącym do grup mniejszościowych, przedsiębiorcom niepełnosprawnym, samodzielnym handlowcom itp. W przypadku Brukseli, na przykład, większość beneficjentów należy do grupy imigrantów.

Mikrofinansowanie odgrywa zasadniczą rolę w dziedzinie zatrudnienia i wzrostu: 99% nowych przedsiębiorstw w Europie to mikro- lub małe przedsiębiorstwa, przy czym jedna trzecia z nich to inicjatywy osób pozostających bez pracy. Do tej pory z mikropożyczek oferowanych w ramach instrumentu mikrofinansowania Progress skorzystało pięć krajów (Belgia, Bułgaria, Niderlandy, Polska i Rumunia), a z kolejnymi dwoma (Litwa i Cypr) prowadzone są negocjacje.

Więcej informacji:

Wszystkie historie sukcesu

Początek strony
Czym właściwie jest MŚP?

Aktualności

  Wszystkie aktualnościRSS

  Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

  • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
  • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

  Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

  Ostatnia aktualizacja: 20/02/2014 | Początek strony