Navigācijas ceļš

Eiropas mikroaizdevumi - darbības uzsākšanas atbalsts pavisam maziem uzņēmumiem

2011. gada jūlijs

microStart

Privātpersonām vai uzņēmumiem ar mazāk par 10 darbiniekiem uzsākt darbību var palīdzēt Eiropas mikrofinansējums. "microStart" sniedz atbalstu vietējiem mazajiem uzņēmumiem Briselē, proti, palīdz risināt izejvielu, loģistikas vai administrēšanas jautājumus.

"microStart" ir Beļģijas mikrokreditēšanas sabiedrība, kas palīdz beļģu mikrouzņēmējiem, kuri resursu trūkuma dēļ nevar saņemt finansiālu atbalstu, izmantojot tradicionālo banku sistēmu. Lai gan abas "microStart" filiāles darbu Briselē sāka tikai šogad, jau ir apstiprināti 30 mikrokredīti 1000-10 000 eiro apmērā. Šie mikroaizdevumi izmantoti, lai, piemēram, palīdzētu sākt darboties tirgotājiem, maziem restorāniem un interneta veikaliem.

"microStart" saņem līdzekļus no Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta. Instrumenta līdzekļi netiek tieši aizdoti uzņēmumiem vai privātpersonām; atbalsts pie uzņēmējiem nonāk ar oficiālu struktūru (kā "microStart") starpniecību. Ar šo instrumentu Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju fonds dod iespēju piešķirt aizdevumus līdz 25 000 eiro apmērā. Instruments domāts, lai palīdzētu tiem, kam ir ierobežota piekļuve tradicionālajam kredītu tirgum: sievietēm uzņēmējām, jauniem uzņēmējiem, uzņēmējiem, kas pārstāv kādu minoritāti, uzņēmējiem ar invaliditāti, pašnodarbinātajiem utml. Piemēram, Briselē vairums atbalsta saņēmēju nāk no imigrantu kopienas.

Mikrofinansējumam ir liela nozīme nodarbinātības un izaugsmes veicināšanā: 99 % no jaunajiem uzņēmumiem Eiropā ir mikrouzņēmumi vai mazie uzņēmumi, un trešo daļu no šīm ierosmēm aizsāk cilvēki, kas zaudējuši darbu. Tagad jau piecās valstīs (Beļģijā, Bulgārijā, Nīderlandē, Polijā un Rumānijā) pieejami mikroaizdevumi, ko piešķir no Progresa mikrofinansēšanas instrumenta, un pašlaik risinās sarunas ar vēl divām valstīm (Lietuvu un Kipru).

Plašāka informācija:

Visi veiksmes stāsti

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 20/02/2014 | Lapas sākums