Navigatsioonitee

Euroopa mikrolaenud - ka kõige väiksem äri saab hoo sisse

Juuli 2011

microStart

Füüsilisest isikust ettevõtjad ja alla 10 töötajaga ettevõtted saavad tegevusele hoo sisse Euroopa mikrorahastamise abiga. microStart pakub Brüsselis kohalikele väikeettevõtetele toetust materjalide, logistika või haldusega seotud abi katteks.

Belgia mikrokrediidiasutus microStart abistab Belgia mikroettevõtjaid, kellel ressursside nappuse tõttu ei õnnestu rahalist toetust saada traditsioonilise pangandussüsteemi kaudu. Aasta algupoolel avatud kaks microStarti esindust Brüsselis on andnud oma heakskiidu 30 mikrolaenule 1000 kuni 10 000 euro väärtuses. Nende mikrolaenudega on abistatud näiteks turukauplejaid, väikerestorane, internetipoode ja teisi alustavaid ettevõtjaid: .

microStart tegutseb Euroopa mikrokrediidirahastu "Progress" toel. Ettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele otse laenude andmise asemel toetab rahastu ettevõtjaid ametlike asutuste vahendusel (nagu näiteks microStart). Rahastu kaudu võimaldavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond kuni 25 000 euro suuruste laenude andmist. Rahastu eesmärk on aidata neid, kelle juurdepääs traditsioonilisele laenuturule on piiratud: naisettevõtjaid, noori ettevõtjaid, vähemusrühmadesse kuuluvaid ettevõtjaid, puuetega ettevõtjaid, füüsilisest isikust ettevõtjaid jne. Näiteks Brüsselis on toetust saanud valdavalt sisserändajad.

Mikrofinantseerimine on oluline tööhõive ja majanduskasvu seisukohast: 99% Euroopa alustavatest ettevõtjatest on mikro- või väikeettevõtjad, seejuures on neist kolmandiku algatajateks töötud. Praeguseks on mikrokrediidirahastu "Progress" raames pakutavaid mikrolaene saanud viis riiki (Belgia, Bulgaaria, Madalmaad, Poola, Rumeenia) ning läbirääkimisi peetakse veel kahe riigiga (Leedu, Küpros).

Lisateave:

Kõik edulood

Üles
Aga mis see VKE õieti on?

Uudised

  Kõik uudisedRSS

  Põhiprogrammid ettevõtjatele

  • Laienemine piiri taha võrgustiku Enterprise Europe Network abiga
  • Erasmus for Young Entrepreneurs kaudu tulevase ettevõtja juhendamine

  Veebilehte haldab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
  ja seda rahastatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi raames.

  Viimati muudetud: 20/02/2014 | Üles