Cesta

Evropské mikropůjčky - jak založit a rozběhnout malý podnik

Červenec 2011

microStart

Jednotlivci nebo firmy, které mají méně než 10 zaměstnanců, mohou do začátku dostat pomoc prostřednictvím evropského mikrofinancování. microStart poskytuje podporu místním malým podnikům v Bruselu na pomoc s materiálem, logistikou nebo administrativou.

microStart jako belgický poskytovatel mikroúvěrů pomáhá belgickým mikropodnikatelům, kteří kvůli nedostatku zdrojů nejsou schopni získat podporu prostřednictvím tradičního bankovního systému. Od otevření na začátku letošního roku schválily dvě pobočky microStart v Bruselu 30 mikropůjček v hodnotě 1000 až 10000 euro. Tyto mikropůjčky se používají například na pomoc začínajícím obchodníkům na trhu, malým restauracím a internetovým obchodům.

microStart využívá evropský nástroj mikrofinancování Progress. Tento nástroj neposkytuje firmám či jednotlivcům půjčky přímo, ale podporuje podnikatele prostřednictvím oficiálních subjektů jako microStart. Pomocí zmíněného nástroje Evropská komise a Evropský investiční fond umožňují půjčky až do výše 25 000 euro. Cílem nástroje je pomáhat těm, kdo mají omezený přístup na konvenční úvěrový trh: podnikatelkám, mladým podnikatelům, podnikatelům, kteří jsou příslušníky nějaké menšiny, podnikatelům se zdravotním postižením, živnostníkům atd. Například v Bruselu jsou příjemci většinou přistěhovalci.

Mikrofinancování je nezbytné pro zaměstnanost a růst: 99 % nově vzniklých firem v Evropě jsou mikropodniky nebo malé podniky a třetina z nich jsou iniciativy zahájené lidmi bez práce. Doposud mikropůjčky nabízené v rámci mikrofinancování Progress využívá pět zemí (Belgie, Bulharsko, Nizozemsko, Polsko a Rumunsko) a jedná se o zapojení dalších dvou zemí (Litva a Kypr).

Další informace:

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 20/02/2014 | Začátek stránky