Навигационна пътека

Европейски микрозаеми - как да изправим най-малкия бизнес на крака и да му дадем тласък за работа

юли 2011 г.

microStart

Физически лица или дружества с персонал под 10 души могат да получат подкрепа за дейността си по линия на европейско микрофинансиране. microStart предлага подкрепа на местни малки предприятия в Брюксел за помощ за материали, логистика или администрация.

microStart е белгийски доставчик на микрокредити, който подпомага белгийски микропредприемачи, които не са в състояние да получат финансова подкрепа от традиционната банкова система поради липса на ресурси. След като отвориха врати по-рано тази година, двата клона на microStart в Брюксел са одобрили 30 микрокредита на стойност от 1 000 до 10 000 евро. Тези микрозаеми са използвани, например, за подпомагане на нови предприятия от търговци на пазара, малки ресторанти и интернет магазини.

microStart се подпомага от Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес". Вместо да отпуска заеми на дружества или физически лица директно, механизмът подпомага предприемачите чрез официални органи като microStart. Посредством механизма Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд дават възможност за отпускане на заеми на стойност до 25 000 евро. Механизмът има за цел да помогне на субекти с ограничен достъп до конвенционалния кредитен пазар: жени предприемачи, млади предприемачи, предприемачи от малцинствени групи, предприемачи с увреждания, еднолични търговци и т.н. Например, в случая с Брюксел повечето бенефициери са от имигрантско потекло.

Микрофинансирането е от особено голямо значение за заетостта и растежа: 99 % от новите предприятия в Европа са микро- или малки предприятия, като една трета от тях са инициативи, предприети от хора, които са безработни. До момента пет страни са се възползвали от микрозаемите, предлагани в рамките на "Прогрес" Микрофинансиране (Белгия, България, Нидерландия, Полша, Румъния) и се водят преговори с още две (Литва, Кипър).

Прочетете повече:

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 20/02/2014 | Начало на страницата