Cesta

MedVentures – pomáháme dostat skvělé nápady do světa

Leden 2011

Logo MedVentures  

Aplikace pro řidiče a zrakově postižené uživatele, která předčítá textové zprávy, správa energetických sítí v nepřístupných oblastech prostřednictvím řešení na bázi GPRS, sociální sítě pro ženy na Středním východě – tyto velmi rozmanité podnikatelské nápady mají jedno společné: nedávno získaly Ceny MedVentures 2010 pro úspěšné nové podniky v regionu Středomoří. 

MedVentures odměňuje inovativní nové podniky, které dosáhly velkého růstu a které jsou z jižních zemí Středomoří. Tři vítězové – EyalGPSEnglish (Izrael), ADDICTS 123 (Palestinská správa) a Ounousa.comالعربية (Libanon) – byli vybráni z přibližně stovky soutěžících a obdrželi finanční odměnu v celkové hodnotě 90 000 eur.

Nové podniky jsou vybírány nejen pro své úspěchy na místní úrovni, ale také pro svůj mezinárodní potenciál: koučování, partnerství, budování týmu a financování výrazně posílí jejich rozvoj na celosvětové scéně.

Iniciativa MedVentures je součástí programu EU Invest in Med, který rozvíjí obchodní vztahy a partnerství mezi EU a partnerskými zeměmi ve Středomoří. MedVentures působí jako most mezi inkubátory, investory a strukturami podporujícími podnikatele v regionu Středomoří, a posiluje tak internacionalizaci místních podniků, se zaměřením na nové malé podniky.

Tuto iniciativu vede ANIMA Investment Network, platforma více zemí usilující o maximalizaci hospodářského rozvoje v regionu Středomoří.

Další informace:

  • Internetová stránka MedVenturesEnglish
  • Program Invest in MedEnglish
  • ANIMA Investment NetworkEnglish

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 11/02/2014 | Začátek stránky