Sökväg

Så skapas entreprenörer - en svensk framgångssaga

Februari 2011

Skolelever

I Region Halland har man lyckats främja ungdomars intresse för entreprenörskap på ett föredömligt sätt. I fjol fick regionen ett pris på Europeiska näringslivspriser för sitt arbete med att skapa morgondagens entreprenörer.

I Region Halland, som samlar landstinget och de lokala myndigheterna i en enda organisation, har man satsat på att utveckla företagsklimatet i regionen genom att utbilda och motivera ungdomar. Nu står entreprenörskap på schemat i både grundskolan och gymnasiet. Eleverna får delta i verklighetstrogna affärsprojekt och ett antal lärare har utbildats för att kunna ge eleverna den kompetens som behövs för att driva företag, med aktiviteter som att bygga en skateramp eller att lära sig matematik i praktiken på lokala företag.

Mellan 2007 och 2010 deltog totalt 2 500 lärare i ett fem dagar långt program som skulle öka elevernas intresse för entreprenörskap. Regionen såg också till att företagare, lärare och elever hade ett gemensamt virtuellt forum där de bland annat kunde kommunicera med varandra, planera lektioner, ordna praktikplatser och prata med ekonomiska rådgivare.

Satsningen har lett till att 44 % av regionens ungdomar i åldern 18-30 nu vill bli egna företagare, vilket är högst i hela Sverige. Antalet nya företag i regionen har ökat markant.

Europeiska näringslivspriser har sedan 2006 delats ut årligen till de myndigheter som bäst främjar småföretagande och entreprenörskap, framför allt på regional och lokal nivå. En lista med årets finalprojekt kommer att offentliggöras innan slutet av februari. Vinnarna tillkännages den 24 maj på prisceremonin i Budapest.

Läs mer:

Alla framgångshistorier

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 08/03/2012 | Till början