Navigačný riadok

Ako sa rodia podnikatelia - švédsky úspech

Február 2011

Školáci

Švédskemu regiónu Halland sa príkladným spôsobom podarilo zvýšiť záujem mladých ľudí o podnikanie. V minuloročnej súťaži Európske podnikateľské ocenenia získal cenu za svoju prácu v oblasti prípravy budúcich podnikateľov.

Región Halland, asociácia združujúca krajské a miestne orgány, investoval do rozvoja podnikateľského prostredia v regióne prostredníctvom odbornej prípravy a motivovania mladých ľudí. Na základných a stredných školách sa vyučuje predmet podnikanie, žiaci majú možnosť zúčastňovať sa školských podnikateľských projektov a mnohí učitelia sa školia, aby vedeli odovzdávať podnikateľské zručnosti. Ich činnosti pokrývajú rôzne oblasti od vybudovania mestskej skateboardovej rampy až po osvojovanie si matematiky v praxi v miestnych firmách.

Od roku 2007 do roku 2010 sa spolu 2 500 učiteľov zúčastnilo 5-denného programu zameraného na zvýšenie záujmu študentov o podnikanie. Región zároveň poskytuje podnikateľom, učiteľom a študentom spoločné virtuálne fórum, kde sa môžu spoločne stretávať, plánovať vyučovanie, organizovať praktickú prípravu, konzultovať s finančnými poradcami a podobne.

Výsledkom je, že 44 % mladých ľudí v regióne vo veku 18 - 30 rokov sa chce stať samostatne zárobkovo činnou osobou, čo je celošvédsky rekord. Počet nových firiem v regióne sa výrazne zvýšil.

Európska komisia udeľuje Európske podnikateľské ocenenia od roku 2006 verejným orgánom, ktoré najlepšie podporujú malé podniky a podnikanie, a to najmä na regionálnej a miestnej úrovni. Tohtoročný zoznam vybraných projektov bude zverejnený do konca februára. Víťazi budú vyhlásení 24. mája na slávnostnom udeľovaní Európskych podnikateľských ocenení v Budapešti.

Viac informácií:

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 08/03/2012 | Na začiatok