Navigācijas ceļš

Kā top uzņēmēji - zviedru veiksmes stāsts.

2011. gada februāris

Skolēni

Hallandes reģionam Zviedrijā ir izdevies palielināt jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un šī pieredze varētu kalpot par piemēru citiem. Pagājušā gada Eiropas Uzņēmējdarbības balvu pasniegšanas ceremonijā reģions saņēma balvu par darbu nākotnes uzņēmēju apmācīšanas jomā.

Hallandes reģions, asociācija, kas apvieno apgabala un vietējās varas iestādes, ir ieguldījusi reģiona uzņēmējdarbības vides attīstībā, apmācot un motivējot jauniešus. Pamatskolās un vidusskolās tagad piedāvā uzņēmējdarbības stundas, skolēniem tiek dota iespēja piedalīties uzņēmējdarbības projektos, savukārt liels skaits skolotāju apgūst uzņēmējdarbības prasmju mācīšanu, un tas viss notiek ar dažādu pasākumu palīdzību - sākot ar rampas celtniecību pilsētas skeitparkā un beidzot ar matemātikas apgūšanu reālās dzīves situācijās vietējos uzņēmumos.

Laikā no 2007. līdz 2010. gadam 2500 skolotāji piedalījās 5 dienu programmā, kuras mērķis bija palielināt skolēnu interesi par uzņēmējdarbību. Reģions uzņēmējiem, skolotājiem un skolēniem nodrošināja arī kopēju virtuālo forumu, kurā tie varēja savā starpā sazināties, plānot lekcijas, organizēt praktiskās apmācības, apspriesties ar finanšu konsultantiem, utt.

Rezultātā 44% no reģiona jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem tagad vēlas kļūt par pašnodarbinātiem uzņēmējiem, kas ir augstākais rādītājs visā Zviedrijā. Ievērojami ir pieaudzis arī jauno uzņēmumu skaits reģionā.

Kopš 2006. gada Eiropas Komisija pasniedz ikgadējās Eiropas Uzņēmējdarbības balvas valsts iestādēm, kas reģionālā un vietējā līmenī atbalsta mazos uzņēmumus un veicina uzņēmējdarbību. Šajā gadā izvēlēto projektu saraksts tiks publicēts līdz februāra beigām. Uzvarētājus paziņos 24. maijā Eiropas Uzņēmējdarbības balvu pasniegšanas ceremonijā Budapeštā.

Sīkāka informācija:

Visi veiksmes stāsti

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 08/03/2012 | Lapas sākums