Naršymo kelias

Kaip parengiami verslininkai - Švedijos sėkmės pavyzdys

2011 m. vasario mėn.

Moksleiviai

Švedijos Halando (Halland) regionui itin pavyko paskatinti jaunimą domėtis verslu. Regionui praeitais metais suteiktas Europos verslininkystės apdovanojimas už atliktą darbą rengiant būsimus verslininkus.

Halando (Halland) regionas, srities ir vietos valdžios institucijas jungianti asociacija, investavo į regiono verslo aplinkos vystymą mokant ir skatinant jaunimą. Pradinėse ir vidurinėse mokyklose dabar galima mokytis verslininkystės, moksleiviai turi galimybę dalyvauti verslą primenančiuose projektuose ir nemažai mokytojų yra išmokyti perduoti verslininkystės įgūdžius, siūlant mokiniams įvairią veiklą, pradedant miesto riedyklos statyba ir baigiant matematikos mokymusi vietos bendrovėse dalyvaujant tikrose situacijose.

Nuo 2007 m. iki 2010 m. iš viso 2500 mokytojų dalyvavo 5 dienų programoje, kuria siekta skatinti moksleivių susidomėjimą verslininkyste. Regiono rengėjai taip pat suteikė verslininkams, mokytojams ir moksleiviams bendrą virtualų forumą, kad jie bendrautų tarpusavyje, planuotų pamokas, organizuotų praktinį mokymą, kalbėtųsi su finansų patarėjais ir t. t.

Tokiu būdu pasiekta, kad 44 % 18-30 metų amžiaus jaunimo regione dabar nori tapti savarankiškai dirbančiais verslininkais, ir tai yra didžiausias skaičius visoje Švedijoje. Regione žymiai išaugo naujų įmonių skaičius.

Nuo 2006 m. Europos Komisija teikia kasmetinius Europos verslininkystės apdovanojimus valstybinėms institucijoms, kurios geriausiai skatina smulkųjį verslą ir verslininkystę daugiausia regionų ir vietos lygmeniu. Šių metų galutinis projektų sąrašas bus paskelbtas iki vasario pabaigos. Laimėtojai bus paskelbti gegužės 24 d. per EVA ceremoniją Budapešte.

Daugiau informacijos:

Visos sėkmės istorijos

Į puslapio pradžią
Tačiau kas yra MVĮ?

Naujienos

  Visos naujienosRSS

  Pagrindinės programos verslininkams

  • Plėskite verslą užsienyje su „Enterprise Europe Network“
  • Ugdykite būsimus verslininkus su „Erasmus for Young Entrepreneurs“

  Šią tinklavietę tvarko Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas,
  ji finansuojama pagal Bendrąją konkurencingumo ir inovacijų programą (CIP).

  Paskutinį kartą atnaujinta: 08/03/2012 | Į puslapio pradžią