Navigatsioonitee

Kuidas tehakse ettevõtjaid - Rootsi edulugu

Veebruar 2011

Kooliõpilased

Rootsi Hallandi piirkonnal on õnnestunud suurendada noorte huvi ettevõtluse vastu eeskuju väärival moel. Piirkond sai oma homsete ettevõtjate koolitamise alase tegevuse eest auhinna möödunud aasta Euroopa ettevõtluskonkursil.

Hallandi piirkond, maakonna ja kohalikke omavalitsusi ühendav liit, on investeerinud piirkonna ettevõtluskeskkonna arendamisse noorte koolitamise ja motiveerimise näol. Alg- ja keskkoolid pakuvad nüüd ettevõtlustunde, õpilastele antakse võimalus osaleda ettevõtte sarnastes projektides ja paljud õpetajad saavad väljaõppe ettevõtlusoskuste edasiandmiseks tegevustega, mis ulatuvad linna uisuraja ehitusest matemaatika õppimiseni reaalsetes olukordades kohalikes ettevõtetes.

Aastatel 2007-2010 osales kokku 2500 õpetajat 5-päevases programmis, mille eesmärk oli õpilaste ettevõtlushuvi suurendamine. Samuti varustas piirkond ettevõtjad, õpetajad ja õpilased omavaheliseks suhtlemiseks, loengute kavandamiseks, praktikumide korraldamiseks, finantsnõustajatega rääkimiseks jms ühise virtuaalfoorumiga.

Selle tulemusena tahavad nüüd 44% piirkonna 18-30-aastastest noortest saada füüsilisest isikust ettevõtjateks, mis on rekord üle kogu Rootsi. Märkimisväärselt on tõusnud piirkonna uute firmade arv.

Alates 2006. aastast on Euroopa Komisjon andnud Euroopa ettevõtlusauhindu riigiasutustele, mis edendavad kõige paremini väikeettevõtteid ja ettevõtlust, peamiselt piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Käesoleval aastal sõelale jäänud projektid avaldatakse veebruari lõpus. Võitjad kuulutatakse välja 24. mail Budapestis toimuval Euroopa ettevõtlusauhindade tseremoonial.

Lisateave:

Kõik edulood

Üles
Aga mis see VKE õieti on?

Uudised

  Kõik uudisedRSS

  Põhiprogrammid ettevõtjatele

  • Laienemine piiri taha võrgustiku Enterprise Europe Network abiga
  • Erasmus for Young Entrepreneurs kaudu tulevase ettevõtja juhendamine

  Veebilehte haldab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
  ja seda rahastatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi raames.

  Viimati muudetud: 11/02/2014 | Üles