Cesta

Jak se dělají podnikatelé - příběh o úspěchu ze Švédska

Únor 2011

Studenti

Ve švédském regionu Halland se příkladným způsobem podařilo podnítit zájem mladých lidí o podnikání. Region v uplynulém roce získal ocenění na Evropských cenách za podnikání za své úsilí při odborné přípravě budoucích podnikatelů.

Sdružení Region Halland, které spojuje okresní a místní úřady, investovalo do vzniku podnikatelského prostředí v regionu tím, že se postaralo odbornou přípravu a motivování mladých lidí. Na základních a středních školách je nyní k dispozici výuka podnikání, studenti mají možnost se zapojit do cvičných podnikatelských projektů a řada učitelů je školena tak, aby uměli předávat podnikatelské dovednosti. K souvisejícím činnostem patří vybudování městské rampy pro skateboarding nebo třeba výuka matematiky v situacích reálného života v místních firmách.

Od roku 2007 do roku 2010 se celkem 2 500 učitelů zúčastnilo pětidenního programu zaměřeného na prohloubení zájmu studentů o podnikání. Region také podnikatelům, učitelům a studentům zajistil společné virtuální fórum pro vzájemnou interakci, plánování lekcí, organizaci praktické výuky, komunikaci s finančními poradci atd.

Výsledkem je, že 44 % mladých lidí v regionu ve věku 18-30 let se nyní chce stát osobou samostatně výdělečně činnou, což je švédský rekord. V regionu významně vzrostl počet nových podniků.

Výroční Evropské ceny za podnikání uděluje Evropská komise od roku 2006 veřejným orgánům, které nejlépe podporují malé podniky a podnikání, zejména na regionální a místní úrovni. Letošní seznam vybraných projektů bude zveřejněn do konce února. Vítězové budou oznámeni 24. května na slavnostním předání cen v Budapešti.

Další informace:

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 08/03/2012 | Začátek stránky