Навигационна пътека

Как се става предприемач - история на успеха от Швеция

Февруари 2011 г.

Ученици

Регионът Халанд, Швеция, успя да засили интереса на младите хора към предприемачеството по изключителен начин. Регионът получи награда на церемонията на Европейските награди за предприемачество 2010 за работата си в сферата на обучението на бъдещи предприемачи.

Регионът Халанд, сдружение, включващо областните и местните власти, инвестира в развитие на бизнес средата на региона чрез обучение и мотивиране на младите хора. Началните и средните училища в момента предлагат часове по предприемачество, на учениците се дава възможност да участват в бизнес проекти, а голям брой педагози са обучени да преподават предприемачески умения чрез различни дейности - от построяването на скейт рампа в градска среда до прилагането на математически познания в реални житейски ситуации в местни фирми.

Броят на педагозите, взели участие в 5-дневната програма, имаща за цел да повиши интереса на учениците към предприемачеството, достигна 2 500 души за периода 2007-2010 г. Регионът също така предостави на предприемачи, учители и ученици общ виртуален форум за интерактивна комуникация, планиране на лекции, организиране на практическо обучение, дискусии с финансови консултанти и т.н.

В резултат на това 44 % от младите хора в региона на възраст 18-30 год. в момента желаят да започнат свой собствен бизнес, което е рекорд в цяла Швеция. Броят на новооткритите фирми в региона значително се е увеличил.

От 2006 г. Европейската комисия организира годишните Европейски награди за предприемачество, за да определи и награди постиженията на публичните власти, които по най-добър начин насърчават предприемачеството и малкия бизнес предимно на регионално и местно ниво. Тазгодишният списък с номинирани проекти ще бъде публикуван до края на м. февруари. Победителите ще бъдат обявени на 24 май на церемонията по връчването на ЕНП в Будапеща.

Прочетете повече:

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 08/03/2012 | Начало на страницата