Navigačný riadok

Dánsko-grécka spolupráca vyplávala do nových vôd

Apríl 2011

Satelitný navigačný monitor North Invent A/S

Malá dánska firma North Invent A/S vyrába navigačné monitory pre medzinárodný námorný priemysel. Plne využila príležitosti pre nadväzovanie kontaktov prostredníctvom sietí a podarilo sa jej nájsť obchodného partnera v Grécku, ktoré patrí medzi jej kľúčové trhy.

Zariadenia spoločnosti North Invent určené do drsných podmienok možno nájsť na najväčších plavidlách sveta, od výletných lodí až po vojenské nákladné lode.

Vyhľadávanie príležitostí v zahraničí bolo vždy prioritou pre firmu, ktorá vyváža 80 % svojich výrobkov európskym distribútorom alebo zástupcom, ktorí potom mnohé výrobky predávajú ďalej do Južnej Kórey alebo Číny.

„Grécko, ako jeden z najväčších lodiarskych národov na svete, bolo pre nás pochopiteľne veľmi zaujímavým trhom,“ vysvetľuje Lars Nordberg-Hansen, generálny riaditeľ spoločnosti North Invent. Keďže nemali čas ani prostriedky na to, aby sami preskúmali tieto obchodné príležitosti, spojili sa so sieťou Enterprise Europe Network, ktorá ich skontaktovala s dánskym vývozným združením. Toto združenie nadviazalo kontakt s Andersom Skeemom, medzinárodným projektovým konzultantom z dánskej spoločnosti Agro Business Park A/S.

Vďaka rozsiahlej firemnej párovacej databáze siete Enterprise Europe Network mohol Anders Skeem navrhnúť troch potenciálnych partnerov v Grécku. „Máme úzke kontakty s malými a strednými podnikmi vo všetkých sektoroch,“ hovorí Constantine Karamanis z gréckej pobočky siete Enterprise Europe Network.

Spoločnosť North Invent začala rokovania s malou gréckou firmou Marel Electronics SA, ktorá tiež vyrába palubné námorné navigačné systémy a má silné väzby na grécke lodné spoločnosti.

Po niekoľkých skúškach spoločnosti zistili, že ich systémy sú kompatibilné, a rozhodli sa spolupracovať. „Dúfame, že s pomocou siete rozšírime naše medzinárodné obzory ešte ďalej,“ hovorí Kyriakos Alexopoulos, hlavný konateľ spoločnosti Marel.

Viac informácií:

 • North Invent A/SEnglish
 • Marel Electronics S. A.English
 • Enterprise Europe NetworkEnglish

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 10/01/2014 | Na začiatok