Sökväg

En entreprenör med en uppgift – att fylla ett tomrum på tjänstemarknaden

September 2010

Kath Sutherland

Kath Sutherland upptäckte att det saknades kvalitetstjänster för funktionshindrade på arbetsmarknaden, så hon startade ett eget företag för att tillhandahålla dessa tjänster.

Kath Sutherland, som själv har ett funktionshinder, visste av egen erfarenhet vad för slags praktiskt stöd som behövdes. Nu samarbetar hennes företag, START (Ability) med flera organisationer och tillsammans tillhandahåller de praktiska tjänster till människor som tidigare har varit utestängda från samhället. Bland annat får dessa personer hjälp med att skaffa arbete, starta företag och utnyttja fritidsanläggningar.

Kath Sutherland är tacksam för de råd hon fick genom nätverket för funktionshindrade entreprenörer när hon startade sitt företag. Hon fick ovärderlig ekonomisk och teknisk hjälp. Som alla entreprenörer har hon varit tuff och säger att framgång för henne innebär att "hitta alternativa sätt att hantera krisen".

Kath Sutherland är en av de entreprenörer som presenterades vid den europeiska SMF-veckan 2010. Kampanjens målsättning är att ge information om det stöd som EU och nationella, regionala och lokala myndigheter erbjuder mikroföretag och små och medelstora företag samt främja entreprenörskap så att fler på allvar ska överväga att bli entreprenörer. Enligt den senaste EurobarometerundersökningenEnglish skulle 45 procent av EU:s befolkning vilja bli entreprenörer men bara 10 procent är det. Det finns således ett mycket stort behov av alla stödsystem och PR-insatser.

Mer information:

Alla framgångshistorier

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 10/02/2014 | Till början