Navigačný riadok

Podnikateľka s poslaním – vyplniť medzeru na trhu služieb

September 2010

Kath Sutherlandová

Kath Sutherlandová si všimla nedostatok kvalitných služieb pre postihnutých ľudí na trhu práce, tak začala sama podnikať a poskytovať tieto služby.

Pani Sutherlandová, ktorá je sama zdravotne postihnutá, vedela z praxe, akú praktickú asistenciu treba zabezpečiť. V súčasnosti jej spoločnosť START (Ability) spolupracuje s viacerými organizáciami a spoločne poskytuje praktickú pomoc sociálne vylúčeným ľuďom, ktorým pomáha nájsť si prácu, začať podnikať, získať prístup do voľnočasových zariadení a pod.

Pani Sutherlandová je vďačná za rady, ktoré jej pri rozbiehaní podnikania poskytla Sieť zdravotne postihnutých podnikateľov. Získala tam neoceniteľnú finančnú a technologickú pomoc. Ako každý podnikateľ je vytrvalá a hovorí, že úspech pre ňu znamená „hľadanie alternatívnych spôsobov prekonávania krízy“.

Kath Sutherlandová patrí medzi podnikateľov prezentovaných na Európskom týždni malého a stredného podnikania v roku 2010. Cieľom kampane je poskytovať informácie o podpore, ktorú európske, vnútroštátne, regionálne a miestne úrady ponúkajú mikropodnikom, či malým a stredným podnikom, ako aj presadzovať podnikanie, aby čoraz viac ľudí seriózne zvažovalo možnosť stať sa podnikateľom. Podľa posledného prieskumu EurobarometraEnglish by 45 % Európanov chcelo byť podnikateľmi, podniká však len 10 %, takže systémy podpory a snaha o propagáciu sú skutočne potrebné.

Ďalšie informácie:

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 10/02/2014 | Na začiatok