Navigatsioonitee

Missioonitundega ettevõtja täitis tühja koha teenusteturul

September 2010

Kath Sutherland

Kath Sutherland märkas, et tööturul pole puudega inimestele kvaliteetseid teenuseid ning pani nende teenuste osutamiseks aluse omaenda ettevõttele.

Sutherland, kes ka ise on puudega, teadis oma kogemustest, millist praktilist abi on vaja. Täna teeb tema ettevõte START (Ability) koostööd mitme organisatsiooniga, pakkudes ühiselt praktilist abi sotsiaalselt tõrjutud inimestele, aidates neil leida tööd, luua ettevõtteid, saada juurdepääs vaba aja veetmise võimalustele jms.

Sutherland on tänulik ettevõtte alustamisel saadud nõuannetele puudega ettevõtjate võrgustikust. Sealt sai ta hindamatut rahalist ja tehnilist abi. Nagu iga ettevõtja, on ta olnud visa ja ütleb, et tema jaoks seisneb edu alternatiivsete lahenduste leidmises kriisi ületamiseks.

Kath Sutherland oli üks Euroopa ettevõtlusnädalal 2010 esitletud ettevõtjaist. Kampaania eesmärk on pakkuda teavet toetuse kohta, mida pakub mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele EL ning riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, aga ka propageerida ettevõtlust, et järjest rohkem inimesi kaaluks tõsiselt ettevõtluse alustamist. Viimase Eurobaromeetri uuringuEnglish andmeil soovib 45% eurooplastest saada ettevõtjaks, kuid tegelikult on ettevõtjaid vaid 10%, seega on kõik toetusprojektid ja ettevõtluse edendamisele suunatud jõupingutused äärmiselt vajalikud.

Lisateave:

Kõik edulood

Üles
Aga mis see VKE õieti on?

Uudised

  Kõik uudisedRSS

  Põhiprogrammid ettevõtjatele

  • Laienemine piiri taha võrgustiku Enterprise Europe Network abiga
  • Erasmus for Young Entrepreneurs kaudu tulevase ettevõtja juhendamine

  Veebilehte haldab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
  ja seda rahastatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi raames.

  Viimati muudetud: 10/02/2014 | Üles