Cesta

Podnikatel s posláním – zaplnění mezery na trhu služeb

září 2010

Kath Sutherlandovou trápil nedostatek kvalitních služeb pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce, a tak se rozhodla poskytovat takové služby sama. Za tímto účelem založila vlastní podnik.

Jelikož sama Kath Sutherlandová trpí zdravotním postižením, přesně věděla, jaký druh pomoci hendikepovaní jedinci skutečně potřebují. Její vlastní podnik, START (Ability), nyní spolupracuje s několika organizacemi a společně poskytují praktickou pomoc sociálně vyloučeným jedincům. Asistují zájemcům při hledání práce, umožňují jim začít podnikat, ale také jim zajišťují přístup k místům, kde lze trávit volný čas apod.

Sutherlandová velmi oceňuje rady, které jí v době, kdy svůj podnik zakládala, poskytla Síť pro postižené podnikatele. Kromě informací získala od této organizace také nedocenitelnou finanční a technologickou pomoc. Jako každý podnikatel je i Sutherlandová velmi vytrvalá a neústupná a tvrdí, že úspěch pro ni znamená „najít alternativní cesty, jak překlenout krizi“.

Kath Sutherlandová figurovala mezi podnikateli představenými na Evropském týdnu MSP 2010. Cílem této kampaně je poskytovat informace o podpoře, kterou mikropodnikům a malým a středním podnikům nabízí Evropská unie i národní a regionální orgány, a propagovat sféru podnikání, aby k ní přilákala další vážné zájemce. Podle posledního průzkumu EurobarometrEnglish by chtělo podnikat 45 % Evropanů, avšak v dané chvíli tvoří podnikatelé pouze 10 % všech obyvatel Evropy. Je tedy vidět, že projekty na podporu a propagaci podnikání jsou velice potřebné.

Více informací:

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 10/02/2014 | Začátek stránky