Навигационна пътека

Предприемач с мисия – запълване на празнота на пазара на услугите

септември 2010 г.

Кат Съдерланд

Кат Съдерланд забелязва липсата на квалифицирани услуги за хората с увреждания на пазара на труда и започва собствен бизнес, който предоставя такива услуги.

Самата тя е с увреждане и знае в действителност какъв вид практическа помощ би била необходима. Сега нейната собствена фирма START (Ability) работи с няколко организации, които заедно предоставят практическа помощ за хора, които са социално изключени, като им помагат да си намерят работа, да започнат бизнес, да получат достъп до развлекателни съоръжения и т.н.

Съдерланд е благодарна за съвета, даден ѝ от Мрежата за предприемачи с увреждания при започването на нейния бизнес. Там тя получава безценна финансова и технологична помощ. Като всеки предприемач, тя е решителна и заявява, че за нея успех означава „намиране на алтернативни начини за преодоляване на кризата“.

Кат Съдерланд е сред предприемачите, представени на Европейската седмица на МСП 2010. Кампанията има за цел да предостави информация за подкрепата, която ЕС и националните, регионалните и местните организации предлагат на микро, малките и средните предприятия, както и да насърчи предприемачеството, за да може повече хора да се замислят сериозно да станат предприемачи. Според последното изследване на ЕвробарометърEnglish, 45 % от европейците биха желали да бъдат предприемачи, но само 10 % са такива, което прави всички схеми за подкрепа и насърчителни усилия много необходими.

За повече информация:

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 10/02/2014 | Начало на страницата