Sökväg

"Att tala kundernas språk är att få dem att känna sig hemma"

Oktober 2010

Kaisa Pajusalo

Den finska väsktillverkaren och -designern Golla har förstått innebörden av multikulturell rikedom när det gäller företagande, vilket bekräftas av framgången med dess språkstrategi.

Vissa små och medelstora företag (SMF) har lyckats förvandla sin språkstrategi till guld. Vi träffade ett av dem vid konferensen för språk och SMF, "Languages and SMEs", den 23 och 24 september i Bryssel. GollaEnglish säljer väskor till bärbar elektronik. Bara på huvudkontoret i Helsingfors talar 30 anställda 10 olika språk. HR-chefen Kaisa Pajusalo säger att det globala företaget, i stället för att bara använda engelska, vill använda kundernas egna språk. "Det är lättare att nå ut till människor på det sättet, och de känner sig hemma om vi talar deras språk. Dessutom blir det då lättare att övertyga dem och få dem att förstå våra produkter", förklarar hon apropå företagets språkpolicy.

Golla anställer utländska medarbetare med olika modersmål och utbildar sina anställda utomlands för att hjälpa dem att utveckla nya språkkunskaper. Språkstrategin har också hjälpt företaget att expandera internationellt, då några utländska anställda återvänt till sina hemländer för att starta en filial till företaget där.

Evenemanget, som organiserades av EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, samlade politiska beslutsfattare, akademiker och företagare för att diskutera språkens roll när det gäller företagande. De flesta talarna betonade det kulturella värdet av språkkunskaper på utländska marknader. Till de mest användbara språken när det gäller företagande i Europa hör engelska, tyska, kinesiska och spanska.

Alla deltagarna betonade att språk utgör en särskild tillgång även för små företag som är verksamma på, eller vill komma ut på, den internationella marknaden. Nyligen genomförda studier visar att internationalisering har en positiv inverkan på till exempel export och graden av innovation inom små och medelstora företag.

Mer information:

Alla framgångshistorier

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 28/01/2014 | Till början