Navigačný riadok

"Zákazníci sa cítia ako doma, keď hovoríte ich jazykom"

Október 2010

Kaisa Pajusalová

Fínsky dizajnér a výrobca tašiek Golla pochopil význam bohatosti viacerých kultúr pri podnikaní, o čom svedčí aj úspešnosť jeho jazykových stratégií.

Niektoré MSP dokázali premeniť svoje jazykové stratégie na zlato. S jedným z nich sme sa stretli aj na konferencii "Jazyky pre MSP", ktorá sa konala 23. a 24. septembra v Bruseli. Spoločnosť GollaEnglish predáva tašky na prenosnú elektroniku. Len v samotnom ústredí firmy v Helsinkách hovorí 30 zamestnancov 10 rôznymi jazykmi. Personálna riaditeľka Kaisa Pajusalová hovorí, že globálna firma chce používať jazyky svojich zákazníkov, nielen angličtinu. "Takto možno ľahšie osloviť ľudí, ktorí sa cítia ako doma, keď hovoríme ich rečou. Takisto sa dajú ľahšie presvedčiť a lepšie rozumejú našim výrobkom," vysvetľuje jazykovú politiku spoločnosti.

Spoločnosť Golla zamestnáva zahraničných rodených hovoriacich a školí svojich zamestnancov v iných krajinách s cieľom pomôcť im rozvíjať ich nové jazykové schopnosti. Táto jazyková stratégia pomohla firme k medzinárodnému rastu, keďže niektorí zahraniční zamestnanci sa vrátili do svojej domoviny, kde otvorili pobočku spoločnosti.

Na podujatí organizovanom Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru sa zišli tvorcovia politík, akademická sféra a podnikateľské kruhy, aby rokovali o úlohe jazykov v podnikaní. Väčšina prednášajúcich kládla dôraz na kultúrnu hodnotu jazykových zručností na zahraničných trhoch. Medzi najužitočnejšie jazyky pre podniky v Európe patrí angličtina, nemčina, čínština a španielčina.

Všetci účastníci zdôrazňovali, že jazyky sú mimoriadnou devízou aj pre malé podniky pôsobiace na medzinárodnom trhu alebo ašpirujúce na prienik na tieto trhy. Z nedávnych štúdií vyplýva, že internacionalizácia pozitívne vplýva napríklad na vývoz a mieru inovácií v MSP.

Ďalšie informácie:

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 28/01/2014 | Na začiatok