Navigācijas ceļš

"Ja ar klientu runā viņa dzimtajā valodā, viņš jūtas kā mājās"

2010. gada oktobris

Kaisa Pajusalo

Somijas uzņēmums "Golla", kurā modelē un izgatavo somas, izprot, cik vērtīga ir daudzkultūru pieeja uzņēmējdarbībā, - to apliecina uzņēmuma veiksmīgā valodu stratēģija.

Dažiem MVU ir izdevies radīt zelta vērtas valodu stratēģijas, un vienu no šādiem uzņēmumiem mēs sastapām konferencē "Valodas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem", kura norisinājās 23.-24. septembrī Briselē. "GollaEnglish" tirgo pārnēsājamām elektroierīcēm paredzētas somas, un tā galvenajā mītnē Helsinkos vien ir 30 darbinieki, kuri prot 10 dažādas valodas. Personāldaļas vadītāja Kaisa Pajusalo apgalvo, ka šis starptautiskais uzņēmums vēlas ar klientiem sazināties viņu dzimtajā valodā, nevis tikai angļu valodā. "Šādi var vieglāk piesaistīt cilvēkus, un, ja ar klientu runā viņa dzimtajā valodā, viņš jūtas kā mājās. Turklāt klients ir vieglāk pārliecināms, un viņam veidojas labāka izpratne par mūsu ražojumiem," viņa skaidro uzņēmuma valodu politiku.

Uzņēmuma "Golla" darbinieki nāk no dažādām valstīm ar atšķirīgu valodu, turklāt tiek apmācīti ārzemēs, lai viņi apgūtu jaunas valodas. Tāpat valodu stratēģija ir palīdzējusi uzņēmumam paplašināties starptautiskajā mērogā, jo daži citvalstu darbinieki ir atgriezušies savās mītnes valstīs un tur nodibinājuši uzņēmuma filiāles.

Konferenci rīkoja Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, un tajā pulcējās politikas veidotāji, mācībspēki un uzņēmēji, lai apspriestu valodu nozīmi uzņēmējdarbībā. Lielākā daļa runātāju uzsvēra to, cik vērtīgas ir valodu prasmes ārzemju tirgos no kultūras viedokļa. Starp lietderīgākajām uzņēmējdarbības valodām Eiropā ierindojas angļu, vācu, ķīniešu un spāņu valoda.

Visi dalībnieki bija vienisprātis, ka pat mazajiem uzņēmumiem, kuri darbojas vai vēlas iekļūt starptautiskajā tirgū, var noderēt tāds neierasts līdzeklis kā valodas. Nesenie pētījumi liecina, ka internacionalizācija labvēlīgi ietekmē, piemēram, MVU eksporta rādītājus un inovāciju īpatsvaru.

Sīkāka informācija:

Visi veiksmes stāsti

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 28/01/2014 | Lapas sākums