Navigatsioonitee

"Kliendiga tema enda keeles kõnelemine aitab tal end koduselt tunda"

Oktoober 2010

Kaisa Pajusalo

Golla on Soome ettevõte, mis kujundab ja toodab kotte. Golla on mõistnud rikastava mitmekultuurilisuse tähendust äritegevusele, mida kinnitab ka selle keelestrateegia edu.

Mõned VKEd on suutnud oma keelestrateegia sulakullaks muuta. Ühte neist kohtasime 23. ja 24. septembril Brüsselis peetud konverentsil "Keeled VKEdele". GollaEnglish müüb kaasaskantavate elektroonikaseadmete kotte. Ainuüksi ettevõtte Helsingi peakontoris töötab 30 inimest, kes kõnelevad 10 erinevas keeles. Personalijuhi Kaisa Pajusalo sõnul soovib ülemaailmne ettevõte kasutada inglise keele asemel oma klientide keeli. "Nii on palju lihtsam inimesteni jõuda ja kui räägime nende enda keeles, tunnevad nad end kohe koduselt. Siis on neid ka lihtsam veenda ja aidata neil meie tooted tundma õppida," selgitas ta ettevõtte keelepoliitika tagamaad.

Golla on võtnud tööle töötajaid, kes kõnelevad võõrkeeli emakeelena, ja töötajate keeleoskuste täiendamiseks koolitab neid välismaal. Selline keelestrateegia on aidanud ettevõttel rahvusvaheliselt laieneda, sest osad võõrtöötajad on naasnud kodumaale ja asutanud seal uusi tütarettevõtteid.

Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi korraldatud üritusele kogunes poliitikakujundajaid, teadlasi ja ettevõtjaid arutlema keelte rolli üle äritegevuses. Enamik ettekandeid rõhutas keelteoskuse kultuurilist väärtust välisturgudel. Euroopas on äritegevusele kõige kasulikumad keeled inglise, saksa, hiina ja hispaania keel.

Kõik osalejad rõhutasid keelte erakordset tähtsust isegi väikeettevõtetele, kes tegutsevad või soovivad pääseda rahvusvahelisele turule. Äsjased uurimused on näidanud, et rahvusvahelistumisel on soodne mõju näiteks ekspordile ja VKEde uuenduslikkuse tasemele.

Lisateave:

Kõik edulood

Üles
Aga mis see VKE õieti on?

Uudised

  Kõik uudisedRSS

  Põhiprogrammid ettevõtjatele

  • Laienemine piiri taha võrgustiku Enterprise Europe Network abiga
  • Erasmus for Young Entrepreneurs kaudu tulevase ettevõtja juhendamine

  Veebilehte haldab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
  ja seda rahastatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi raames.

  Viimati muudetud: 28/01/2014 | Üles