Cesta

"Když mluvíme jazykem zákazníků, cítí se jako doma"

Říjen 2010

Kaisa Pajusalová

Finská firma Golla, která se zabývá navrhováním a výrobou tašek, pochopila význam multikulturního bohatství při podnikání, jak to potvrzuje úspěch jejích jazykových strategií.

Některým MSP se daří přeměňovat své jazykové strategie ve zlato. Se zástupci některých takových podniků jsme se setkali na konferenci "Jazyky pro MSP", která se ve dnech 23. a 24. září konala v Bruselu. Společnost GollaEnglish prodává tašky pro přenosnou elektroniku. Jen v jejím ústředí v Helsinkách mluví 30 zaměstnanců 10 různými jazyky. Manažerka HR Kaisa Pajusalová říká, že nepoužívají jen angličtinu, ale jako globální firma se snaží používat také jazyky zákazníků. "Když mluvíme jazykem zákazníků, snadněji s nimi navážeme vztah a oni se pak cítí jako doma. Je pak také snazší je přesvědčit a pomoci jim pochopit naše produkty," vysvětluje jazykovou politiku firmy.

Společnost Golla zaměstnává zahraniční rodilé mluvčí a své zaměstnance školí v zahraničí, aby získali nové jazykové dovednosti. Tato jazyková strategie firmě také pomohla expandovat do dalších zemí, protože někteří zahraniční zaměstnanci se vrátili do své domoviny, aby tam založili pobočku firmy.

Akce, kterou zorganizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu, se zúčastnili zákonodárci, akademici a lidé z podnikatelské sféry a společně diskutovali o úloze jazyků při podnikání. Většina řečníků kladla důraz na kulturní hodnotu jazykových dovedností na zahraničních trzích. K nejužitečnějším jazykům pro podniky v Evropě patří angličtina, němčina, čínština a španělština.

Všichni účastníci zdůrazňovali, že jazyky jsou mimořádným přínosem i pro malé podniky, které působí na zahraničním trhu nebo na něj chtějí proniknout. Nedávné studie ukazují, že internacionalizace má pozitivní dopad například na export a míru inovací v MSP.

Další informace:

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 28/01/2014 | Začátek stránky