Навигационна пътека

"Владеенето на езика на Вашите клиенти ги кара да се чувстват като у дома си"

октомври 2010 г.

Каиса Паюсало

Финландският дизайнер и производител на чанти "Golla" осъзна значението на мултикултурното богатство в бизнеса, което беше потвърдено от успеха на неговите езикови стратегии.

Някои МСП успяха да превърнат своите езикови стратегии в злато. Срещнахме се с едно от тях по време на конференцията "Значението на езиците за МСП", проведена на 23 и 24 септември в Брюксел. GollaEnglish продава чанти за преносима електроника. Само в неговото управление в Хелзинки 30 служители говорят 10 различни езика. Мениджърът "Човешки ресурси" Каиса Поюсало заявява, че вместо да използва само английски език глобалната компания желае да използва собствените езици на своите клиенти. "По този начин е по-лесно да се достигне до хората и те се чувстват като у дома си, ако ние говорим на езика им. Тогава е по-лесно да ги убедим и да ги накараме да разберат нашите продукти", обяснява тя във връзка с езиковата политика на компанията.

Golla наема чужденци, говорещи на майчиния си език, и обучава своите служители в чужбина, за да им помогне да развият нови езикови умения. Езиковата стратегия също така е помогнала на фирмата да се разшири в международен план, тъй като някои от чуждестранните служители са се завърнали в своите родни страни, за да стартират клон на компанията на местно равнище.

Събитието, организирано от Генерална дирекция "Образование и култура" на Европейската комисия, събра на едно място лица, отговорни за разработването на политики, учени и представители на бизнес средите, за да дискутират ролята на езиците при развиването на бизнес. Повечето изказващи се подчертаха културната стойност на езиковите умения на чуждестранните пазари. Сред най-полезните езици за бизнеса в Европа са английския, немския, китайския и испанския.

Всички участници подчертаха, че езиците са изключителен актив дори и за малките предприятия, работещи на или желаещи да пробият на международния пазар. Последните проучвания сочат, че интернационализирането оказва положително въздействие, например, върху износа и нивата на иновации в рамките на МСП.

За повече информация:

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 28/01/2014 | Начало на страницата