Ścieżka nawigacji

SPIN: wspieranie MŚP na drodze do ekoinnowacji

Listopad 2010

Partnerzy sieci SPIN z Wilna

Małym i średnim przedsiębiorstwom często trudniej jest przestrzegać europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. Może to być spowodowane brakiem najnowszych technologii lub praktycznej wiedzy w dziedzinie zarządzania, co uniemożliwia podejmowanie tych wyzwań. Przyczyna może także leżeć w braku przydatnych porad ze strony przedsiębiorców działających w pokrewnej branży. Projekt SPIN - Sustainable Production through Innovation in SMEs - pomaga MŚP na terenie regionu Morza Bałtyckiego znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Zrównoważone rozwiązania innowacyjne to nowe metody produkcji, pakowania oraz dostarczania produktów - kwestie wymagające szczególnej uwagi ze strony MŚP. Sieć SPIN natomiast jest platformą promującą ekoinnowacje, a także punktem informacyjnym zapewniającym MŚP dostęp do praktycznych rozwiązań w zakresie zrównoważonej produkcji. Partnerami projektu, powołanego przez niemiecką Federalną Agencję Środowiska, są wiodące instytuty technologiczne i organy państwowe z siedmiu krajów nadbałtyckich: Niemiec, Litwy, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii i Polski. Ze wsparcia w ramach projektu w wysokości 3 milionów euro, udostępnionego z budżetu europejskiego Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 (Fundusz Rozwoju Regionalnego), skorzystało już 2 500 MŚP w całym regionie.

MŚP mogą korzystać z sieci i usług świadczonych przez SPIN na kilka sposobów: uzyskując pomoc w problemach zarówno natury technologicznej, jak i w dziedzinie zarządzania; otrzymując wsparcie przy rozpowszechnianiu własnych innowacji wśród innych MŚP; ucząc się od setki ekspertów będących partnerami projektu. Pole działania obejmuje innowacje dotyczące wielu dziedzin, począwszy od rolnictwa, przez biotechnologię, po produkcję mebli i odzieży. Innowacje w zakresie zrównoważonej produkcji mogą w znacznym stopniu przyczynić sie do sukcesu MŚP, czyniąc je nie tylko bardziej ekologicznymi, ale także bardziej konkurencyjnymi i dochodowymi.

Zapraszamy do przeszukiwania bazy innowacjiEnglish projektu SPIN według kraju lub sektora.

Projekt SPIN został wyróżniony przez europejski Program Wsparcia Zgodności Środowiskowej dla MŚP (ECAP) jako przykład dobrej praktyki.

Więcej na ten temat:

Wszystkie historie sukcesu

Początek strony
Czym właściwie jest MŚP?

Aktualności

  Wszystkie aktualnościRSS

  Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

  • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
  • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

  Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

  Ostatnia aktualizacja: 08/03/2012 | Początek strony