Навигационна пътека

SPIN: подкрепа за МСП в областта на екологичните иновации

м. ноември 2010 г.

Партньори на мрежата SPIN от Вилнюс

Малките предприятия понякога изпитват трудности в изпълнението на всички изисквания на европейското законодателство в областта на околната среда. В някои случаи, това може да се дължи на липса на технологии или управленски знания в съответните области или на полезни съвети от сродни по мащаб предприятия. Проектът SPIN (Устойчиво производство чрез иновации в МСП) предоставя подкрепа на МСП в региона на Балтийско море за намирането на отговори на тези въпроси.

Устойчивите иновации означават нови начини за производство, пакетиране и доставка на продукти - необходим акцент за МСП. Проектът SPIN представлява платформа за екологични иновации и играе ролята на информационен център за предоставяне на МСП на решения за устойчиво производство. Под ръководството на Федералната агенция по околна среда на Германия, всички проектни партньори са водещи технологични институции и администрации в седем страни в региона на Балтийско море - Германия, Литва, Дания, Швеция, Финландия, Естония и Полша. Проектът с бюджет от 3 милиона евро, получил подкрепа по линия на Програмата на ЕС за региона на Балтийско море за периода 2007-2013 г. (Фонд за регионално развитие), до момента е достигнал до 2 500 МСП в региона.

МСП могат да се възползват от мрежата SPIN и нейните услуги по няколко начина: получаване на помощ за разрешаване на проблеми от технологично или управленско естество; получаване на съдействие за разпространение на собствените им иновации сред други МСП, както и ползване на знанията и опита на стоте експертни партньорски организации. Областите на дейност включват иновации в сфери от селското стопанство и биотехнологиите до производството на мебели и шивашката промишленост. Иновациите в сферата на устойчивото производство могат да бъдат плодотворни за успеха за МСП, повишавайки екологосъобразността на тяхната дейност и увеличавайки тяхната конкурентоспособност и рентабилност.

Разгледайте базата данни за иновацииEnglish на проект SPIN за всяка отделна страна и сфери на дейност.

Проектът SPIN е идентифициран като пример за добра практика по линия на Програма на ЕС за съдействие на МСП за спазване на законодателството за околната среда

Научете повече:

  • SPINEnglish
  • Програма за съдействие на МСП за спазване на законодателството за околната средаDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolskiportuguês

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 08/03/2012 | Начало на страницата