Ścieżka nawigacji

Rzeczywiste finansowanie polskich wirtualnych idei

marzec 2010

Polski przedsiębiorca, Grzegorz Kozak, kieruje w Szczecinie firmą projektującą strony internetowe o nazwie Virtual People. Pełen pomysłów, chciał uruchomić kilka projektów internetowych, w tym portal społecznościowy oraz internetowy serwis aukcyjny. Jednak do ich realizacji potrzebował rzeczywistego wsparcia finansowego.

Zwrócił się do lokalnego partnera sieci Enterprise Europe Network Partner, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego. Sieć ta zapewnia wsparcie biznesowe małym przedsiębiorstwom w całej UE. Obejmuje ona 550 organizacji partnerskich w 44 krajach i oferuje pomoc w zakresie pozyskiwania unijnego finansowania i dotacji, jak również wspiera małe przedsiębiorstwa w poszukiwaniu partnerów biznesowych i technologicznych za granicą.

W Szczecinie pieczę nad dostępnymi z Unii Europejskiej dotacjami i finansowaniem trzyma specjalistka Sieci, Katarzyna Męcińska. Znalazła ona możliwości w ramach funduszy strukturalnych i przekazała panu Kozakowi informacje niezbędne do złożenia wniosku, pomagając mu zapewnić prawidłowość składanej dokumentacji.

Wniosek firmy Virtual People o finansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Pan Kozak uzyskał ok. 22 600 euro na rozwój stron internetowych, w tym internetowego portalu ogłoszeniowego oraz strony dyskusyjnej.

Pomoc Sieci miała dla jego firmy ogromne znaczenie – dzięki niej zatrudnił trzy osoby, a wkrótce zatrudni kolejne. „Katarzyna udzieliła nam wyczerpujących informacji na temat możliwych źródeł sfinansowania naszych pomysłów”, mówi pan Kozak. „Jej doświadczenie i profesjonalne rady znacząco wpłynęły na przyjęcie wniosku”.

Więcej informacji:

Wszystkie historie sukcesu

Początek strony
Czym właściwie jest MŚP?

Aktualności

  Wszystkie aktualnościRSS

  Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

  • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
  • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

  Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

  Ostatnia aktualizacja: 29/01/2014 | Początek strony