Навигационна пътека

Реално финансиране за полските виртуални идеи

март 2010 г.

Полският предприемач Гржегорж Кожак управлява компания за уеб-програмиране, наречена „Virtual People“ в Щечин, северозападна Полша. Кипящ от идеи, той имал желание да започне няколко уеб-проекта, включително социална мрежа и онлайн услуга за търгове. Но за осъществяване на идеите си, той се нуждаел от финансиране.

Той се обърнал към своя местен партньор на мрежата Enterprise Europe Network, Асоциацията за икономическо развитие в Западна Померания. Мрежата осигурява бизнес подкрепа на малките предприятия от целия ЕС. Включваща 550 партньорски организации в 44 страни, тя осигурява достъп до финансиране и безвъзмездна помощ по линия на ЕС и помага на малките предприятия да открият партньори за бизнес и технологии в чужбина.

В Щечин мрежовият експерт Катаржина Мечинска следи отблизо безвъзмездната помощ и финансирането, осигурени по линия на Европейския съюз. Тя намира възможност по линия на структурните фондове и дава на г-н Кожак необходимата му информация за кандидатстване, като му помага да подготви документацията си правилно.

Кандидатурата на Virtual People за финансиране е успешна. Г-н Кожак получава около 22 600 евро за разработване на своите уебсайтове, сред които онлайн портал за търговеpolski и сайт за дискусииpolski.

Подкрепата на Мрежата допринася изключително за развитието на неговия бизнес – той наема трима души, а в скоро време ще увеличи екипа си с още един. „Благодарение на Катаржина ние бяхме надлежно информирани за възможните източници за финансиране на нашите идеи“, казва г-н Кожак. „Нейният опит и професионални консултации допринесоха значително за успеха на приложението ни“.

За повече информация:

  • Мрежа "Enterprise Europe Network"English

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 29/01/2014 | Начало на страницата