Navigačný riadok

Podpora začínajúcich podnikateľov vo francúzskom regióne Auvergne na lokálnej úrovni - víťazný podnikateľský projekt

Jún 2010

Résidences d'entrepreneurs

"Résidences d'entrepreneurs" je program na podporu podnikania a zamestnanosti vo francúzskom regióne Auvergne, ktorý získal dňa 31. mája Veľkú cenu poroty v súťaži Európske podnikateľské ocenenia 2010. Ocenenia sa udeľujú verejným orgánom, ktoré úspešne podporujú podnikanie a malé podniky.

Odľahlý región Auvergne potreboval podporu v sociálnej a hospodárskej oblasti. Agentúra pre regionálny rozvoj ARDTA preto zaviedla program na poskytovanie podpory ľudom z oblastí mimo tohto regiónu, ktorí by si tu chceli založiť alebo kúpiť podnik. V rámci projektu im budú hradené špecifické náklady na ubytovanie a životné náklady, dostanú prideleného poradcu, ktorý ich oboznámi s miestnym podnikateľským prostredím, a získajú aj ďalšie formy finančnej podpory.

Program doteraz dosiahol veľmi pozitívne výsledky. V regióne vzniklo 211 podnikov, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti pre viac ako 600 ľudí predovšetkým v oblasti obchodu, turizmu a služieb, ako aj v oblasti medicíny.

Tento rok sa do súťaže Európske podnikateľské ocenenia zapojilo viac ako 330 projektov z 28 krajín Európy, z ktorých 53 postúpilo do európskeho finále. Projekt "Résidences d'entrepreneurs" vynikal medzi finalistami ako vynikajúci príklad vytvárania pracovných príležitostí a podpory podnikania.

Súťaž Európske podnikateľské ocenenie spustilo v roku 2006 GR Európskej komisie pre podnikanie a priemysel za účelom odmeňovania snáh verejných orgánov pri poskytovaní podpory malým podnikom a podnikaniu predovšetkým na regionálnej a lokálnej úrovni. Európska porota zostavuje na základe národných kôl súťaže užší výber v rámci Európy a potom odmeňuje víťazov na slávnostnom udeľovaní cien, ktoré sa tento rok konalo v Madride.

Ďalšie informácie:

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 08/03/2012 | Na začiatok