Cesta

Místní pomoc pro začínající podnikatele v Auvergne ve Francii - vítězný podnikatelský projekt

Červen 2010

Résidences d'entrepreneurs

Dne 31. května získal Evropskou cenu za podnikání pro rok 2010, a to velkou cenu poroty, "Résidences d'entrepreneurs", což je program na podporu podnikání a zaměstnanosti ve francouzské oblasti Auvergne. Odměna putuje veřejným orgánům, které úspěšně podporují podnikání a malé podniky.

Odlehlá oblast Auvergne potřebovala pozvednout v sociální i hospodářské oblasti. Agentura pro regionální rozvoj ARDTA proto spustila program, jehož cílem bylo poskytnout pomoc lidem mimo tento region, kteří zde chtějí založit nebo koupit podnik. Jsou jim hrazeny specifické náklady na bydlení a živobytí a je jim přidělen rádce, který jim poskytuje vedení na poli místního podnikatelského prostředí, a mimoto získávají další formy finanční pomoci.

Program měl dosud velmi pozitivní výsledky: v oblasti bylo založeno 211 podniků, které poskytují zaměstnání více než 600 lidí. Jedná se většinou o obchod, turistický ruch a služby, ale také o lékařské obory.

Soutěže Evropské ceny za podnikání se letos účastnilo více než 330 projektů z 28 evropských zemí, přičemž pro evropské finále jich bylo vybráno 53. Program 'Résidences d'entrepreneurs' vynikal mezi finalisty jako znamenitý příklad vytváření pracovních míst a podpory podnikání.

Soutěž Evropská cena za podnikání, kterou v roce 2006 spustilo GŘ pro podniky a průmysl Evropské komise, odměňuje snahy veřejných orgánů pomáhat malým podnikům a podporovat podnikání, zejména na regionální a místní úrovni. Nejdříve probíhají národní kola soutěže, potom evropská porota provede užší výběr a nakonec na slavnostním předávání cen, které letos proběhne v Madridu, korunuje vítěze.

Více informací:

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 08/03/2012 | Začátek stránky