Навигационна пътека

Местно съдействие за новостартиращи предприемачи в Оверн, Франция - проект, спечелил награда за предприемачество

м. юни 2010 г.

Résidences d'entrepreneurs

"Résidences d'entrepreneurs", схема за подкрепа на бизнеса и заетостта във френския регион Оверн, спечели голямата награда на журито в конкурса "Европейски награди за предприемачество 2010", обявена на 31 май. В рамките на конкурса се награждават публични власти, които успешно насърчават предприемачеството и малкия бизнес.

Отдалеченият регион Оверн се нуждаеше от социална и икономическа подкрепа. Затова агенцията за регионално развитие ARDTA стартира схема, за да окаже съдействие на хора извън региона, които желаят да дойдат и да установят или закупят бизнес в региона. Покриват се разходите им по настаняване и битови нужди, назначава се лице, което да ги ориентира в местната бизнес среда и им се предоставят и допълнителни форми на финансова подкрепа.

До този момент схемата е изключително успешна: създадени са 211 предприятия в региона, които осигуряват заетост на над 600 души, предимно в сферата на търговията, туризма и услугите, както и в областта на медицината.

Тази година над 330 проекта от 28 европейски държави участваха в конкурса "Европейски награди за предприемачество", като 53 от тях бяха избрани за участие във финалния кръг на европейско ниво. Проектът "Résidences d'entrepreneurs" се открои сред финалистите като отличен пример за създаване на нови работни места и насърчаване на предприемачеството.

От 2006 г. ГД "Предприятия и промишленост" организира конкурса "Европейски награди за предприемачество", за да награди усилията на публичните власти за подкрепа на малкия бизнес и за насърчаване на предприемачеството на регионално и местно ниво. След обявяване на националните победили европейско жури определя кратък списък с финалистите, а след това награждава победителите на специална церемония, която тази година се проведе в Мадрид.

Допълнителна информация:

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 08/03/2012 | Начало на страницата