Cesta

Nezaměstnané řecké ženy založily vlastní podnik v oblasti restauračních služeb.

červenec 2010

Anna Darzentaová

S pomocí prostředků z fondů EU dokázala skupina žen bez praxe v daném oboru založit družstvo pracovníků a postavit se na vlastní nohy. Právě tak se zrodil ženský agroturistický podnik TO KASTRI.

Řecký ostrov Syros trpí vysokou nezaměstnaností, nicméně několik místních aktivních žen v domácnosti spojilo síly a rozhodlo se otevřít vlastní cateringový podnik, a tak převzít kontrolu nad svou situací. Od roku 2000 provozuje Anna Darzentaová spolu s dalšími 27 ženami sociální podnik, který zajišťuje cateringové služby pro společenské akce konané jak na Syrosu, tak na jiných řeckých ostrovech. Ženy vyrábějí i sladkosti a provozují také úspěšnou levnou restauraci, kde lze okusit tradiční řecká jídla.

Když začínaly, neměla žádná z nich odpovídající vzdělání ani zkušenosti z praxe, přesto šly neúnavně za svým cílem. V počáteční fázi jim pomohl program EQUAL, který propaguje ženské podnikání a je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu. Program je zaměřený na zrovnoprávnění pracovních trhů v EU a bojuje proti diskriminaci pracovníků i zájemců o práci. Darzentaová je s podporou EU nadmíru spokojená a poukazuje na to, že nejtěžší zkraje podnikání bylo vypořádat se s „předsudky společnosti vůči nám jako ženám“.

Anna Darzentaová představila TO KASTRI [5 MB] v rámci Evropského týdne MSP 2010. Zdůraznila význam pomoci ze strany EU a vyzdvihla roli podniků jakožto tvůrců pracovních míst a poskytovatelů zabezpečení pro ostatní.

Více informací:

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 10/02/2014 | Začátek stránky