Sökväg

Grönt företagande – den stora chansen för små och medelstora företag

December 2010

Libor Novák

Tjecken Libor Novák, ansvarig för affärer med utlandet vid Step Trutnov, en tillverkare av högteknologisk värmeutrustning och produkter för kraftindustrin, uppmuntrar andra europeiska små och medelstora företag (SMF) att satsa på grönt företagande. Detta var hans viktigaste budskap vid konferensen med fokus på SMF, ”How green makes money”, som hölls i Bryssel den 18 november för att diskutera ekologiska och hållbara företagsmöjligheter.

Hur kom Step TrutnovEnglish på idéerna om grönt företagande? Libor Novák förklarar att de hade en idé om att ta vara på överbliven halm från lokala gårdar och ta fram utrustning som kunde nyttja den som energi. Idag tillverkar företaget pannor som drivs med biomassa för industrin, tryckkärl, värmare etc. med framgång och tar sig steg för steg in på utländska marknader. Även om han medger att det i början inte var lätt att få finansiering för ”gröna idéer”, lyckades företaget till slut och tilldelades också flera former av EU-stöd, bland annat för innovation och marknadsföring.

Vid konferensen fokuserades på det breda utbudet av ”gröna” marknadsmöjligheter som europeiska småföretag kan utnyttja, från energidistribution till informationsteknik. Nováks budskap till andra småföretag är tydligt: ”Var inte rädd, bara gör det! Vi gjorde det och det lyckades.”

Eftersom fler än två tredjedelar av européerna jobbar inom SMF är det av yttersta vikt att dessa företag ställer sig i frontlinjen för den gröna ekonomin. Budskapet från konferensen var tydligt: SMF utgör den kraft som Europa behöver inför framtiden och de bör ta vara på den affärsmöjlighet som den gröna revolutionen erbjuder. Miljöregleringar bör inte ses som en börda, utan snarare som en möjlighet för småföretag i Europa.

Fler än 600 deltagare – SMF, företagsorganisationer, beslutsfattare, framstående ekonomer etc. – var närvarande vid konferensen med fokus på SMF som organiserades gemensamt av EU-kommissionen och det belgiska EU-ordförandeskapet.

Mer information:

 • Konferens med fokus på SMF - "How green makes money"English

Alla framgångshistorier

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 11/02/2014 | Till början