Navigacijska pot

Zeleno poslovanje – velika priložnost za MSP

December 2010

Libor Novák

Čeh Libor Novák, direktor oddelka za poslovanje s tujino v podjetju Step Trutnov, ki proizvaja najsodobnejše ogrevalne naprave in proizvode za elektrogospodarstvo, spodbuja druga evropska MSP, da postanejo zelena. To je bilo njegovo glavno sporočilo na vrhu MSP „ How green makes money“, ki je potekal 18. novembra v Bruslju in na katerem so udeleženci razpravljali o ekoloških in trajnostnih poslovnih priložnostih.

Kako se je podjetju Step TrutnovEnglish porodila ta zamisel o zelenem poslovanju? Libor Novák pojasnjuje, da so prišli do zamisli, da bi uporabili ostanke slame z lokalnih kmetij in izdelali naprave, ki bi lahko to slamo uporabljale kot energijo. Podjetje danes uspešno proizvaja industrijske kotle, tlačne posode, grelce itd. na biomaso ter počasi prodira na tuje trge. Čeprav priznava, da na začetku ni bilo lahko pridobiti finančnih sredstev za zelene zamisli, je podjetju na koncu vendarle uspelo, prejelo pa je tudi nekaj oblik podpore EU, med drugim tudi za inovacije in trženje.

Vrh se je osredotočil na širok niz „zelenih“ tržnih priložnosti, ki jih evropska mala podjetja lahko izkoristijo in ki segajo vse od distribucije energije do informacijskih tehnologij. Novákovo sporočilo drugim malim podjetjem je jasno: „Ne bojte se, samo lotite se dela! Mi smo se in delovalo je.“

Ker je več kot dve tretjini Evropejcev zaposlenih v MSP, je zelo pomembno, da ta podjetja prevzamejo vodilno mesto na področju zelenega gospodarstva. Sporočilo vrha je jasno: MSP so gonilna sila, ki jo Evropa potrebuje za prihodnost, zato morajo zgrabiti poslovno priložnost zelene revolucije. Zelene ureditve ne bi smeli jemati kot breme, temveč bolj kot priložnost za mala podjetja v Evropi.

Vrha MSP, ki sta ga skupaj organizirala Evropska komisija in belgijsko predsedstvo EU, se je udeležilo več kot 600 udeležencev – MSP, poslovnih organizacij, oblikovalcev politik, uglednih ekonomistov itd.

Več informacij:

 • Vrh MSP – How green makes moneyEnglish

Vse zgodbe o uspehu

Na vrh
Ampak kaj je MSP?

Novice

  Vse noviceRSS

  Ključni programi za podjetnike

  • Razširite poslovanje v tujino z mrežo Enterprise Europe Network
  • Bodite mentor bodočemu podjetniku z Erasmus for Young Entrepreneurs

  To spletišče upravlja GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
  in financira Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost.

  Zadnja sprememba: 11/02/2014 | Na vrh