Cesta

Zelený podnik – skvělá příležitost pro MSP

Prosinec 2010

Libor Novák

Čech Libor Novák, ředitel pro zahraniční obchod firmy Step Trutnov, výrobce špičkových technologií v oblasti tepelné techniky a produktů pro energetický průmysl, vybízí další evropské MSP, aby se zaměřily na oblast ekologie. To bylo jeho hlavním sdělením na Summitu malých a středních podniků „How green makes money“, který se konal v Bruselu dne 18. listopadu a jehož cílem byla diskuse o příležitostech pro ekologické a udržitelné podnikání.

Jak firma Step Trutnov přišla na to, že se zaměří na oblast zeleného podnikání? Libor Novák vysvětluje, že je napadlo, že by mohli využít zbytky slámy z místních zemědělských farem a vytvořit zařízení, které by tuto slámu mohlo využívat jako energii. Dnes společnost úspěšně vyrábí průmyslové kotle na biomasu, tlakové nádoby, ohříváky atd. a postupně vstupuje na zahraniční trhy. I když Libor Novák připouští, že zpočátku nebylo snadné získat na zelené nápady finance, nakonec se to společnosti podařilo a získala i několik forem podpory EU, včetně inovací a marketingu.

Summit se zaměřil na celou škálu „zelených“ příležitostí na trhu, jichž mohou evropské malé podniky využít, od distribuce energie po informační technologie. Sdělení Libora Nováka pro ostatní malé podniky je jasné: „Nebojte se, pusťte se do toho! My jsme to udělali a šlo to.“

Jelikož v malých a středních podnicích pracují více než dvě třetiny Evropanů, je důležité, aby se tyto společnosti dostaly do popředí zelené ekonomiky. Sdělení Summitu bylo jasné: MSP jsou energií, kterou Evropa potřebuje pro budoucnost, a měly by se chopit podnikatelské příležitosti, kterou představuje zelená revoluce. Zelená regulace by se neměla považovat za překážku, ale spíše za příležitost pro malé podniky v Evropě.

Summitu malých a středních podniků, který uspořádala Evropská komise a belgické předsednictví EU, se zúčastnilo více než 600 účastníků – malých a středních podniků, obchodních organizací, politických činitelů, špičkových ekonomů atd.

Více informací:

  • Summit MSP – How green makes moneyEnglish

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 11/02/2014 | Začátek stránky