Навигационна пътека

„Зеленият бизнес“ — отлична възможност за МСП

декември 2010 г.

Либор Новак

Чехът Либор Новак, ръководител „Чуждестранен бизнес“ в „Step Trutnov“, производител на високотехнологично отоплително оборудване и на продукти за енергийната промишленост, насърчава и други европейски МСП да станат „зелени“. Това беше неговото основно послание на Срещата на МСП „How green makes money“, проведена в Брюксел на 18 ноември с цел обсъждане на възможности за екологичен и устойчив бизнес.

Как Step TrutnovEnglish е достигнало до своите идеи за „зелен“ бизнес? Либор Новак обяснява, че те имали идея да използват остатъчна слама от местни ферми и да създадат оборудване, което може да я използва като източник на енергия. Днес компанията произвежда успешно промишлени котли на биомаса, съдове под налягане, нагреватели и т.н., и малко по малко навлиза на чужди пазари. Макар той да признава, че в началото не е било лесно да се получи финансиране за „зелени“ идеи, компанията в последствие успява и освен това получава различни форми на подкрепа по линия на ЕС, включително за иновации и маркетинг.

Срещата насочи вниманието към широкия набор от възможности на „зеления“ пазар, от които европейските малки предприятия могат да се възползват, от разпределението на енергия до информационните технологии. Посланието на Новак към останалите малки предприятия е ясно: „Не се страхувайте, превърнете го в реалност! Ние не се изплашихме и го направихме“.

Тъй като над две трети от европейците работят в МСП, от изключително важно значение е тези компании да преминат в челните редици на „зелената“ икономика. Посланието от срещата е ясно: МСП са силата, от която Европа се нуждае за в бъдеще, и те следва да се възползват от бизнес възможността на „зелената“ революция. На „зелените“ регламенти не следва да се гледа като на бреме, а по-скоро като на възможност за малките предприятия в Европа.

Над 600 участници — МСП, бизнес организации, лица, отговорни за разработване на политиките, видни икономисти и т.н. — присъстваха на срещата на МСП, чиито съорганизатори бяха Европейската комисия и белгийското председателство на ЕС.

За повече информация:

  • Среща на МСП — „How green makes money“English

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 11/02/2014 | Начало на страницата